ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αντικείμενο αθέμιτου ανταγωνισμού τα private placement μεταξύ τραπεζών

23:47 - 20 Απρ 2006 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Τα private placement του ελληνικού δημοσίου φαίνεται ότι αποτελούν σημείο τριβής μεταξύ των βασικών διαπραγματευτών αγοράς και αντικείμενο σκληρού και ορισμένες φορές αθέμιτου ανταγωνισμού. Ήδη πραγματοποιήθηκε ένα private placement, την προηγούμενη εβδομάδα και αναμένεται ένα νέο στα μέσα Μαΐου.
Πρόσφατα το ελληνικό δημόσιο εκδήλωσε ενδιαφέρον να πραγματοποιήσει το πρώτο για το 2006 private placement. Οι βασικοί διαπραγματευτές αγοράς έσπευσαν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, ωστόσο ο ΟΔΔΗΧ αξιολόγησε ως την πλέον συμφέρουσα την πρόταση των Morgan Stanley- Alpha Bank. Λίγο πριν ξεκινήσει η ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με στελέχη dealing room, η Eurobank – Εθνική σε συνεργασία με μια ιταλική τράπεζα, κατά ορισμένους την Banco nationale di Lavoro ή κατά άλλους την Banco Lombarda, έσπευσαν να εκδώσουν ένα private placement με την εγγύηση της European Investment Bank (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) με στόχο μάλλον να «μπλοκάρουν» την έκδοση των Morgan Stanley- Alpha Bank. Το private placement των Morgan Stanley- Alpha Bank από αρχικό στόχο 150 εκατ. ευρώ τελικά κατέληξε στα 250 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε 1% υψηλότερα του euribor. Η αντίστοιχη έκδοση της Eurobank – Εθνική με την ιταλική τράπεζα προσέφερε 1,2% υψηλότερα από το euribor. To παράδοξο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η απόδοση της έκδοσης της Eurobank, που είχε την εγγύηση της European Ιnvestment Βank και εμφανίζει υψηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση από το ελληνικό δημόσιο, ήταν υψηλότερη από την αντίστοιχη έκδοση της Alpha. O τίτλος που εκδόθηκε μέσω της ιταλικής τράπεζας δεν εμφανίσθηκε ευρέως στην αγορά, καθώς όταν ορισμένοι ενδιαφερόμενοι επιδίωξαν να ελέγξουν αν όντως υπάρχει εγγύηση της European Ιnvestment Βank, αποδείχθηκε ότι …υπήρχε πρόβλημα. Εγγύηση δεν υπήρξε και ουσιαστικά απλά ο τίτλος εκδόθηκε μόνο για να δημιουργήσει πρόβλημα στην Alpha Bank, χωρίς αποτέλεσμα. Π. Λεωτσάκος
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.