ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Alpha Bank: Στο 5,01% το ποσοστό της Blackrock

11:03 - 14 Αυγ 2019 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ποσοστό άνω του ορίου του 5% των μετοχών της Alpha Bank συνεχίζει να κατέχει η BlackRock. Συγκεκριμένα, με τη μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου ελέγχει το 5,01% της τράπεζας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Η Alpha Bank A.E. ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ότι η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 13.8.2019 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 12.8.2019 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα αποκτήσεως μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

blacccc

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.