ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Aspis Bank: Παρουσίαση στην ΕΘΕ

15:09 - 10 Μαρ 2006 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η Aspis Bank στο πλαίσιο ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και με την ευκαιρία της πρόσφατης δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, παρουσίασε σήμερα στα γραφεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών την πορεία των εργασιών της κατά το 2005.
Την Τράπεζα εκπροσώπησαν οι κ.κ. Μιχαήλ Πάππαρης, Γενικός Διευθυντής, Ευάγγελος Σταθόπουλος, Διευθυντής Τομέα Οικονομικών Υπηρεσιών, Γεώργιος Ρηγάκος, Διευθυντής Διεύθυνσης Τραπεζικών & Θεσμικών Σχέσεων και Διεύθυνσης Χρηματιστηριακών Εργασιών, και Παναγιώτης Λάσκαρης, Διευθυντής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού & Οικονομικού Ελέγχου. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων κατά την χρήση 2005, των ενεργειών στις οποίες προέβη η Διοίκηση της Τράπεζας με σκοπό την υλοποίηση των βασικών στόχων στρατηγικής της καθώς και στην παρουσίαση των προοπτικών για την διετία 2006-2007. Στο πλαίσιο της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2005, ο Γενικός Διευθυντής κ. Μιχαήλ Πάππαρης τόνισε ότι η Τράπεζα πέτυχε ιστορικά υψηλή κερδοφορία της τάξης των 11,2 εκατ. ευρώ (κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) ως αποτέλεσμα της συνέπειας της Διοίκησης της Τράπεζας στους βασικούς άξονες στρατηγικής της ήτοι, την ενίσχυση της παρουσίας της Τράπεζας στον ελληνικό τραπεζικό χώρο, την διατήρηση υψηλού ρυθμού αύξησης εσόδων, την βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητάς της και την περαιτέρω ενίσχυση της ήδη ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας. Στο πλαίσιο της ανάλυσης των οικονομικών αποτελεσμάτων σημειώθηκε ότι η ενισχυμένη κερδοφορία κατά το 2005 προήλθε τόσο από την ανάπτυξη των αμιγώς τραπεζικών εργασιών και κατ’ επέκταση των καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες, τα οποία αυξήθηκαν κατά 17% και 18% αντίστοιχα, όσο και από την επιτυχημένη προσπάθεια ελέγχου του λειτουργικού κόστους, το οποίο μειώθηκε κατά 4%. Η αύξηση των λειτουργικών εσόδων κατά 13% σε συνδυασμό με την μείωση των λειτουργικών εξόδων οδήγησαν στην βελτίωση του δείκτη αποτελεσματικότητας ο οποίος κατήλθε στο 80%.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.