ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τράπεζα Πειραιώς: Υπερτετραπλάσια κέρδη

16:52 - 10 Μαϊ 2006 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Κατακόρυφη αύξηση κερδών κατά 335% σημείωσε ο όμιλος της τράπεζας Πειραιώς στο α' τρίμηνο του 2006 και ανήλθαν στα 186 εκατ. ευρώ επιβεβαιώνοντας πλήρως τα δημοσιεύματα του "R". Τα κέρδη της Πειραιώς έχουν επηρεαστεί από τα έκτακτα έσοδα από την ING αλλά και από την αύξηση του κόστους από τις νέες εξαγορές. Επίσης τα κέρδη του ομίλου συνεχίζουν να επηρεάζονται θετικά και από τον χαμηλό φορολογικό συντελεστή ύψους 12,5% περίπου.
Τα καθαρά κέρδη χωρίς τα έκτακτα έσοδα ύψους 130 εκατ. ευρώ από την πώληση της συμμετοχής στην ING ανήλθαν στα 64,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 50% έναντι των 42,8 εκατ ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2005. Τα έσοδα από τόκους και προμήθειες συνέχισαν να καταγράφουν σημαντική αύξηση αντισταθμίζοντας την αύξηση των λειτουργικών δαπανών λόγω των επεκτάσεων και νέων εξαγορών. Τα καθαρά έσοδα από τόκους σημείωσαν αύξηση 26% και ανήλθαν στα 151 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των νέων εξαγορών, ενώ οι προμήθειες διαμορφώθηκαν στα 44,7 εκατ. ευρώ ή αύξηση 29%. Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν στα 147 εκατ ευρώ και προήλθαν κατά 130 εκατ. ευρώ από την ING και 17 εκατ. ευρώ από χρεόγραφα και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Το οργανικό κόστος λειτουργίας διαμορφώθηκε σε επίπεδο ομίλου στα 113,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 8%. Αν συμπεριληφθούν και οι νέες εξαγορές το οργανικό κόστος ανέρχεται στα 123 εκατ. ευρώ ή αύξηση 17%. Η αύξηση αυτή όπως τονίζει η Πειραιώς είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης και επέκτασης αφού προστέθηκαν 142 καταστήματα και συγκεκριμένα 23 από την Ελλάδα και 119 από το εξωτερικό και 2,382 εργαζόμενοι. Οι οργανικές δαπάνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανήλθαν στα 69 εκατ ευρώ ή αύξηση 20%. Τα διοικητικά έξοδα συνολικά διαμορφώθηκαν στα 49 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 25,4%. Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στα 13,8 εκατ. ευρώ από 9,1 εκατ ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2005 σημειώνοντας αύξηση 52%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις αποσβέσεις 3 νέων τραπεζών και στην απόσβεση αύλων στοιχείων μειώνοντας αντίστοιχα το goodwill των εξαγορών. Π. Λ.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.