ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ακέφαλη διοικητικά για πέντε εβδομάδες η ΕΥΑΘ

07:20 - 18 Ιουλ 2019 | ΥΔΡΕΥΣΗ
Πέντε εβδομάδες ακέφαλη διοικητικά θα παραμείνει η ΕΥΑΘ μέχρι και τις 2 Αυγούστου 2019 που θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. Η εισηγμένη είναι χωρίς διοίκηση εδώ και τρείς εβδομάδες και θα παραμείνει για ακόμη 2 εβδομάδες.

Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη καταλήξει στο πρόσωπο που θα στελεχώσει την εταιρία σε συνεννόηση με το υπερταμείο το οποίο βέβαια στη περίπτωση της ΕΥΔΑΠ είχε σπεύσει αμέσως να αντικαταστήσει τη προηγούμενη διοίκηση. Μεταξύ των θεμάτων που θα πρέπει να επιλύσει ο νέος πρόεδρος της ΕΥΑΘ είναι και  η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας με τους εργαζομένους να ζητούν την επαναφορά των μισθών πριν το 2009 που ξεκίνησαν τα μνημόνια.

Το 2018 εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους ύψους 14 εκατ. ευρώ από 16,45 εκατ., σημειώνοντας μείωση 14,88%. Η μείωση των κερδών οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αμοιβών προσωπικού λόγω της ολοκλήρωσης της πρόσληψης των 150 εργαζομένων μέσω ΑΣΕΠ το 2018, καθώς και στην υιοθέτηση του λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» για τον προσδιορισμό της απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, ανερχόμενα σε 71,6 εκατ. ευρώ έναντι 65,2 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 9,85%.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.