ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΕΗ: «Πράσινο φως» για την ΑΜΚ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

18:11 - 29 Οκτ 2013 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση της η Επιχείρηση, η ΑΜΚ ανέρχεται στα 13.625.000 ευρώ με έκδοση 13.625.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τιμή διάθεσης 3,20 ευρώ εκάστη και το σχηματισμό αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού 29.975.000 ευρώ.

 

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.