ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το κόστος ενέργειας λυγίζει την βιομηχανία

10:41 - 11 Νοε 2014 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τιμές και αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία στην Ελλάδα και σε άλλες ανταγωνίστριες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία εντάσεως ενέργειας είναι υψηλότερες στην Ελλάδα από εκείνες που ισχύουν στις ανταγωνίστριες ευρωπαϊκές χώρες με σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της. Αυτό επιβεβαιώνει μελέτη της Roland Berger, του οίκου συμβούλων στρατηγικής με παγκόσμια παρουσία, την οποία δημοσιοποίησε η ΕΒΙΚΕΝ σε συνάντηση-συζήτηση με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Τη μελέτη η οποία συγκρίνει τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία με έμφαση στις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας παρουσίασε το στέλεχος της Roland Berger κ. Παύλος Κλωνάρης, ο οποίος επεσήμανε πως οι υψηλές τιμές για την Ελληνική βιομηχανία οφείλονται στη δομή της ενεργειακής αγοράς στην Ελλάδα .

 

- Παραθέτουμε σύνοψη των συμπερασμάτων της μελέτης, όπως διατυπώθηκε από την Roland Berger:

Συγκριτική ανάλυση της Ελληνικής αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με Ευρωπαϊκές από την Roland Berger Σύμβουλοι Στρατηγικής

  1. Οικονομική Ανάκαμψη – Ανταγωνιστικότητα – Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας
    Μία από τις αναγκαίες συνθήκες για την επίτευξη μίας διατηρήσιμης ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας είναι η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης των εξαγώγιμων αγαθών προστιθέμενης αξίας με αντίστοιχη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Κύριος παράγοντας για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η ύπαρξη μιας διεθνώς ανταγωνιστικής βιομηχανίας. Πρωταρχικός πυλώνας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητά της Ελληνικής βιομηχανίας είναι η εξασφάλιση κόστους παραγωγής ίδιου ή χαμηλότερου σε σχέση με αυτό κύριων ανταγωνιστών της.
    Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι σημαντικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητας, προπάντων της βιομηχανίας εντάσεως ενέργειας, καθώς αποτελεί το 20%-40% του κόστους παραγωγής ή μεταποίησης ανάλογα με τον κλάδο. Στη μελέτη που πραγματοποίησε η Roland Berger Σύμβουλοι Στρατηγικής, συγκρίνεται το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και η δομή της αντίστοιχης αγοράς, στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία με έμφαση στις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας.

  2. Η Ελληνική βιομηχανία αντιμετωπίζει υψηλότερο πραγματικό μέσο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας
    Βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η Ελληνική βιομηχανία εντάσεως ενέργειας έχει ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σύγκριση με τις αντίστοιχες βιομηχανίες των εξεταζόμενων χωρών, καθώς καταβάλει υψηλότερο τίμημα για την ηλεκτρική ενέργεια από εκείνο των ανταγωνιστών της και στις τρεις χώρες, σε αντίθεση με διαφορετικές εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς. Σημειώνεται ότι το επίπεδο των τιμών στην Ελλάδα για την βιομηχανία εντάσεως ενέργειας παραμένει αρκετά υψηλότερο σε σχέση με τις συγκρινόμενες χώρες ακόμα και μετά την εφαρμογή των πρόσφατων συμφωνηθέντων εκπτώσεων και πρόσθετων αντισταθμίσεων που γίνονται στο 2014. Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο μέχρι ποιο έτος θα διαρκούν τα μέτρα αυτά στην Ελλάδα προκειμένου να μειώνονται μέχρι ένα σημείο οι διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες. Η αβεβαιότητα αυτή για την διάρκεια και την ισχύ των μέτρων καθιστά δύσκολο τον μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό της Ελληνικής βιομηχανίας εντάσεων ενέργειας.
    Επίσης, η πραγματική εικόνα των εξεταζόμενων αγορών που αποτυπώνεται με την ανάλυση είναι αρκετά διαφορετική συγκριτικά με τη στατιστική εικόνα που εμφανίζεται βάσει στοιχείων της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η στατιστική αυτή εικόνα της μέσης τιμής ηλεκτρικής ενέργειας δεν λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις εκπτώσεις και στοχευμένες πολιτικές αντιστάθμισης – μείωσης κόστους που εφαρμόζονται στις συγκρινόμενες χώρες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας.

ebiken1

Πιο συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω γράφημα, οι μέσες τιμές στις 4 συγκρινόμενες χώρες έχουν ως εξής:

ebiken2

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.