ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βγαίνουν στις αγορές τα ΕΛΠΕ

14:03 - 29 Σεπ 2016 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τα Ελληνικά Πετρέλαια ανακοινώνουν ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρία τους Hellenic Petroleum Finance Plc ανακοίνωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου πρόταση εξαγοράς που απευθύνει προς τους κατόχους ομολογιών, εγγυημένων από τα ΕΛΠΕ, με τοκομερίδιο 8% και λήξη τον Μάιο 2017, συνολικού ποσού εκδόσεως 500.000.000 ευρώ και τρέχοντος υπολοίπου 489.932.000 ευρώ.

Η πρόταση αφορά την εξαγορά των υφισταμένων ομολογιών από την Hellenic Petroleum Finance Plc και την καταβολή στους κατόχους τους, σε μετρητά,ποσού 1.035 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφισταμένων ομολογιών, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη μέρα της ημερομηνίας καταβολής, η οποία θα ορισθεί περί την 14η Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρότασης εξαγοράς που παρατίθενται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο της 29ης Σεπτεμβρίου, που θα είναι διαθέσιμο για τους επιλέξιμους κατόχους υφισταμένων ομολογιών.

 

Η πρόταση εξαγοράς τελεί υπό την πλήρη διακριτική ευχέρεια της εταιρίας και προϋποθέτει την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή τιμολόγηση νέων ομολογιών, σταθερού επιτοκίου και πενταετούς διάρκειας, τις οποίες προτίθεται να εκδώσει η Hellenic Petroleum Finance Plc, με την εγγύηση της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., και οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

 

Σε ότι αφορά την πρόθεση έκδοσης των νέων ομολογιών θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση, οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank PLC, EUROBANK Ergasias S.A., ALPHA BANK A.E., ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ορίστηκαν ως Συνδιοργανωτές (joint bookrunners) για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών, ενώ η εταιρία Lucid Issuer Services Limited έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της πρότασης εξαγοράς.

 

Η έκδοση των Νέων Ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή, κατά την κρίση του Εκδότη, τιμολόγησή τους.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.