ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στο 37,9318% μειώθηκε το ποσοστό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

11:55 - 15 Μαρ 2018 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Στο 37,9318% μειώθηκε το ποσοστό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ από 41,2124% προηγουμένως, όπως γνωστοποίησε η τελευταία.

Ειδικότερα, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ενημερώνει σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και δυνάμει σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από τον μέτοχο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, ότι στις 15/3/2018 επήλθε σωρευτικά μεταβολή (μείωση) άνω του 3% στα δικαιώματα ψήφου.

Ημερομηνία προηγούμενης ενημέρωσης: 5 Δεκεμβρίου 2014

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου: 45.051.059 ήτοι ποσοστό 41,2124% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Ημερομηνία μεταβολής (μείωσης) ποσοστού σωρευτικά άνω του 3%: 15 Μαρτίου 2018

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου: 43.211.556 ήτοι ποσοστό 37,9318% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.