ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πράσινο φως της Επ. Ανταγωνισμού για τη συμφωνία ΔΕΠΑ-Shell Κύριο

19:14 - 21 Νοε 2018 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Την συμφωνία για την εξαγορά από την ΔΕΠΑ του 49% της ΕΠΑ και αντίστοιχα της ΕΔΑ Αττικής από την Shell, ενέκρινε σήμερα η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, χωρίς πρόσθετους όρους.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η ΕΑ, «ενέκρινε ομόφωνα τη συμβατότητα της από 16.07.2018 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου (μετατροπή από κοινό έλεγχο σε αποκλειστικό) από την εταιρία ΔΕΠΑ επί των εταιριών (α) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, και (β) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ειδικότερα, η ΕΑ έκρινε, ότι η εν λόγω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, «παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, εντούτοις δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».

Τελευταία τροποποίηση στις 20:44 - 21 Νοε 2018
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.