ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ: Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε η γ.σ.

17:48 - 07 Μαρ 2006 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 31,1 εκατ. ευρώ ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ.
Το συνολικό ποσό της αύξησης θα ανέλθει σε 31,1 εκατ. ευρώ, με την έκδοση 25.110.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,01 ευρώ και τιμής έκδοσης 1,24 ευρώ η καθεμία. Δικαίωμα προτίμησης στην κάλυψη του κεφαλαίου της αύξησης έχουν όλοι οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας, με αναλογία μία νέα μετοχή προς μία παλαιά μετοχή. Επίσης όλες οι νέες μετοχές θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2005 της εταιρείας. Οπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα τοποθετηθούν κατά 50% σε επενδύσεις στις αγορές των αναδυομένων χωρών της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές της Πολωνίας, Τουρκίας, Ρουμανίας, Σερβίας και Βουλγαρίας. Το υπόλοιπο ποσό θα τοποθετηθεί κυρίως, σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μεταξύ άλλων, και ελληνικών εταιρειών που έχουν επεκταθεί ή πρόκειται να επεκταθούν σε χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, βασικός μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 42,04% δήλωσε, ότι θα ασκήσει πλήρως, κατά το ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής της, το δικαίωμά της προτίμησης στην κάλυψη του κεφαλαίου της ανωτέρω αύξησης, ότι θα διατηρήσει το ποσοστό αυτό έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, καθώς και για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Η ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ, το χαρτοφυλάκιο της οποίας διαχειρίζεται η EFG Eurobank Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ, από την αρχή του έτους μέχρι 28/02/2006, πέτυχε απόδοση (στην εσωτερική αξία της μετοχής της) 15,20%. Στις 28/02/2006 το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ήταν κατά 90,30% τοποθετημένο σε μετοχές του δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης και κατά 7,23% σε μετοχές του δείκτη μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας ήταν 1,81 ευρώ έναντι 1,53 ευρώ της αντίστοιχης χρηματιστηριακής τιμής, παρουσιάζοντας discount της τάξης του 15,47%. Οι δέκα κυριότερες θέσεις της εταιρείας, ως ποσοστό επί του χαρτοφυλακίου της την 28/02/2006, ήταν: EFG Eurobank Ergasias 9,55%, Alpha Bank 5,62%, Fourlis Συμμετοχών 5,50%, Γενική Τράπεζα 5,32%, Εθνική Τράπεζα 4,28%, ΟΤΕ 3,93%, Coca Cola 3E 3,85%, ΔΕΗ ΑΕ 3,71%, Lamda Development 3,47% και Εμπορική 3,40%.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.