ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διαπραγματεύσιμα και τα ΜΟΔ του Νηρέα

11:29 - 21 Ιουν 2007 | ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Από σήμερα εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 40.932.619 δικαιώματα (ΝΗΡΔ) της Νηρέας Ιχθυοκαλλιέργειες, συμμετοχής στην πρόσφατη αύξηση με την Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους ευρώ 19.995.575,10 μη διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α., 5-ετούς διάρκειας, διαπραγματεύσιμα από 21/06/2007 έως και 29/06/2007, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος ευρώ 0,04. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 21/6/2007 έως και 05/7/2007.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.