ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εθνική Ασφαλιστική:Ενδιαφέρον για μέρος του χαρτοφυλακίου ζωής της International Life

20:39 - 20 Μαϊ 2016 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Η Εθνική Ασφαλιστική κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες προσφορά για μέρος του χαρτοφυλακίου ζωής της International Life Ζωής.

Η σχετική προθεσμία έληγε σήμερα το μεσημέρι σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων εξυγίανσης της international Life Ζωής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η προσφορά της Εθνικής δεν αφορά όλο το χαρτοφυλάκιο αλλά ένα μέρος του. Ωστόσο το επόμενο διάστημα θα γίνει προσπάθεια να καλυφθεί και το υπόλοιπο σύμφωνα πάντα με πληροφορίες. Η μεταβίβαση του συνόλου του χαρτοφυλακίου της International Life Ζωής είναι ένα στοίχημα για τον ασφαλιστικό κλάδο καθώς κανείς δεν θέλει επανάληψη του φαινομένου Ασπίς.

Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο των μέτρων εξυγίανσης του Ομίλου International Life η άλλη εταιρεία του ομίλου η International Life ΑΕΓΑ αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 10.002.041,80 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.941.777 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και τιμή διάθεσης 3,4 ευρώ ανά νέα μετοχή. Η αύξηση θα γίνει με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων ενώ εξουσιοδοτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο όπως το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2016 προβεί είς την αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή και προχωρήσει στην έκδοση, διάθεση και εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑΚ.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.