ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οπισθοχώρησαν οι ελληνικές εξαγωγές το Μάρτιο

12:45 - 10 Μαϊ 2019 | ΕΜΠΟΡΙΟ
Στα 2.084,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το Μάρτιο με τις εισαγωγές να σημειώνουν αύξηση 7,8% και τις εξαγωγές μείωση 3,6%.

Εισαγωγές

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων ήταν 4.881,1 εκατ. ευρώ (5.500,5 εκατ. δολάρια) έναντι 4.526,9 εκατ. ευρώ (5.567,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 7,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Μάρτιο 2019 είναι θετική κατά 91,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία επίσης θετική κατά 43,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,3%.

Εξαγωγές

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, το Μάρτιο διαμορφώθηκε σε 2.797 εκατ. ευρώ (3.170,8 εκατ. δολάρια) έναντι 2.900,4 εκατ. ευρώ (3.588,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Μάρτιο 2019 παρουσίασε μείωση κατά 37,7 εκατ. ευρώ δηλαδή 1,9% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κάμψη κατά 49,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,5%.

Έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

Αποτέλεσμα ήταν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το Μάρτιο 2019 να διαμορφωθεί σε 2.084,1 εκατ. ευρώ (2.329,7 εκατ. δολάρια) έναντι 1.626,5 εκατ. ευρώ (1.978,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 28,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 129,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Μάρτιο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 92,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,9%.

Το πρώτο τρίμηνο

Εισαγωγές 

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 διαμορφώθηκε σε 13.957,5 εκατ. ευρώ (15.802,8 εκατ. δολάρια) έναντι 13.190,7 εκατ. ευρώ (16.166,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 5,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 598,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,1%. και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 525,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,6%.

Εξαγωγές

Το ίδιο διάστημα η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 ανήλθε στο ποσό των 7.994,1 εκατ. ευρώ (9.104,5 εκατ. δολάρια) έναντι 7.867,7 εκατ. ευρώ (9.703,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 216,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4% και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία βελτιώθηκε κατά 205,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,8%.

Έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 διαμορφώθηκε σε 5.963,4 εκατ. ευρώ (6.698,3 εκατ. δολάρια) έναντι 5.323,0 εκατ. ευρώ (6.463,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 12,0%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή είναι θετική κατά 381,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,9% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 319,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,1%

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.