ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τουρισμός: Δυο νέα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις του κλάδου

08:20 - 01 Ιουλ 2020 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Με το τοπίο να είναι θολό στον τουρισμό και πολλές μικρές επιχειρήσεις να είναι στην «κόψη του ξυραφιού» η κυβέρνηση προωθεί κάποια νέα μέτρα στήριξης του κλάδου.

Aπό σήμερα προβλέπεται κατάργηση του ΦΠΑ για κατασκευαστικές εργασίες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ενώ στα τέλη Ιουλίου σχεδιάζεται το άνοιγμα ενός νέου κύκλου επιστρεπτέας προκαταβολής για την παροχή φθηνής ρευστότητας.

Συγκεκριμένα:

Με στόχο τη στήριξη της επενδυτικής δραστηριότητας και την τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, με Υπουργική Απόφαση προβλέπεται απαλλαγή από την καταβολή ΦΠΑ για οικοδομικές εργασίες επί κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που πραγματοποιούνται από υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις, εφόσον εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης, συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παροχή των υπηρεσιών της και ο φόρος που αναλογεί στις εργασίες αυτές είναι τουλάχιστον 3.000 ευρώ.

Προϋπόθεση είναι η κατασκευή, η ανέγερση ή ο εκσυγχρονισμός της ξενοδοχειακής μονάδας να γίνεται επί ακινήτου που ανήκει είτε κατά κυριότητα στην υποκείμενη στον φόρο επιχείρηση είτε έχει οποιαδήποτε έννομη σχέση επί αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 9 ετών.

Για τις κατασκευαστικές εργασίες ο υποκείμενος στον φόρο επενδυτής, υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δικαιολογητικό για τη επένδυσή του την σύμβαση ή τις συμβάσεις κατασκευής του έργου, προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που έχει συνάψει με τον αντισυμβαλλόμενό του και την σχετική με το έργο άδεια δόμησης.

Για κάθε σύμβαση εκδίδεται ξεχωριστή βεβαίωση για καθαρή αξία κατασκευαστικών εργασιών ισόποση του αντίστοιχου ανταλλάγματος που αναγράφεται στην συγκεκριμένη σύμβαση, θεωρημένο αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο τμήμα της χορηγούμενης βεβαίωσης. Η απόφαση ισχύει από 1-7-2020.

Επίσης με βάση τις κυβερνητικές εξαγγελίες αλλά και πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο, εξετάζεται η διανομή μέσω του θεσμού της επιστρεπτέας προκαταβολής φθηνών κρατικών δανείων σε επιχειρήσεις του τουρισμού και της εστίασης στα τέλη Ιουλίου. Με βάση πληροφορίες, στο νέο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν οι επιχειρήσεις με βάση το τζίρο του Ιουνίου και του Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται, ότι παρά τις παραινέσεις του οικονομικού επιτελείου στη δεύτερη φάση του προγράμματος ύψους 1,4 δισ. ευρώ πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν μπήκαν. Μάλιστα οι ατομικές επιχειρήσεις ανέρχονται συνολικά στις 200.000. Αναλυτικά με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία 139.041 αξιοποίησαν το μέτρο.

Γιώργος Αλεξάκης

 
Τελευταία τροποποίηση στις 08:46 - 01 Ιουλ 2020
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.