ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μετοχικά Α/Κ: Στα 88,4 εκατ. ευρώ οι εκροές τον Ιούνιο

15:18 - 05 Ιουλ 2006 | Οικονομία
Εκροές ύψους 88,4 εκατ. ευρώ υπήρξαν από τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού κατά το μήνα Ιούνιο, ενώ από την αρχή του έτους η μέση απόδοση των Μετοχικών ΑΚ Εσωτερικού ανήλθε σε 6,17% έναντι αύξησης 0,81% του Γενικού Δείκτη Τιμών του ΧΑ, ενώ 57 από τα 63 ΑΚ Μετοχικά Εσωτερικού υπερέβησαν την απόδοση του Γενικού Δείκτη με αποδόσεις από 0,93% έως 19,52%

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων που τηρεί η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, το συνολικό ενεργητικό της αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου στα 24,33 δισ. ευρώ από 24,97 δισ. ευρώ του τέλους Μαΐου, παρουσιάζοντας μηνιαία μείωση ενεργητικού ύψους 632 εκ. ευρώ (-2,5%).

Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει σχετικά με τον απολογισμό του μήνα είναι ότι η μέση απόδοση των Μετοχικών ΑΚ Εσωτερικού από την αρχή του έτους ανήλθε σε 6,17% έναντι αύξησης 0,81% του Γενικού Δείκτη Τιμών του ΧΑ, ενώ 57 από τα 63 ΑΚ Μετοχικά Εσωτερικού υπερέβησαν την απόδοση του Γενικού Δείκτη με αποδόσεις από 0,93% έως 19,52%.

Σημειώνουμε ότι από τα 57 ΑΚ τα οποία υπερέβησαν την απόδοση του Γενικού Δείκτη του ΧΑ, 12 ΑΚ έχουν αποδόσεις από 10,19% έως 19,52%, 26 ΑΚ από 4,03% έως 9,18% και 19 ΑΚ από 0,93% έως 3,84%.

Σχετικά με τη διαμόρφωση των ενεργητικών, παρατηρούμε ότι μειώσεις ενεργητικών σημειώθηκαν στις περισσότερες κατηγορίες κυρίως όμως στα Ομολογιακά ΑΚ Εξωτερικού (-8,4%), στα Μικτά ΑΚ Εξωτερικού (-6,4%), και στα Ομολογιακά ΑΚ Εσωτερικού (-5,4%).

Αύξηση ενεργητικών σημειώθηκε κυρίως στα ΑΚ Διαχ. Διαθεσίμων Εξωτερικού (13,6%), και στα Μετοχικά FundsofFunds (3,9%).

Όσον αφορά τις εισροές/εκροές κεφαλαίων (πίνακας 2), το μήνα Ιούνιο σημειώθηκε συνολική εκροή κεφαλαίων ύψους 585 εκατ. ευρώ.

Οι σημαντικότερες εισροές κεφαλαίων σημειώθηκαν στα Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού (377,3 εκ. ευρώ) και στα Μετοχικά Funds of Funds (19,1 εκ. ευρώ).

Οι σημαντικότερες εκροές παρατηρήθηκαν στην κατηγορία των Ομολογιακών Α.Κ. Εξωτερικού (-463,6 εκ. ευρώ), στα Ομολογιακά Α.Κ. Εσωτερικού (-181,5 εκ. ερώ), στα Μετοχικά ΑΚ Εσωτερικού (-88,4 εκ. ευρώ) και στα Μικτά ΑΚ Εξωτερικού (-74,9 εκ.ευρώ).

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.