ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέα "λυπητερή" από την Εφορία για 119.889 φορολογούμενους

14:08 - 18 Σεπ 2006 | Οικονομία
Σε δύο δόσεις, Οκτώβριο και Δεκέμβριο, καλούνται 119.889 φορολογούμενοι να πληρώσουν τον πρόσθετο φόρο, ο οποίος κατά μέσο όρο φθάνει τα 2.252 ευρώ, που τους «έβγαλε» η Εφορία και οι οποίοι λίαν συντόμως θα λάβουν το εκκαθαριστικό τους σημείωμα.

Από την άλλη πλευρά οι ίδιοι φορολογούμενοι δήλωσαν μέσο εισόδημα 25.156,5 ευρώ και αποτελούν το 29,37% της ενδέκατης παρτίδας των εκκαθαριστικών σημειωμάτων την οποία ήδη ταχυδρόμησε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Αυτή συνολικά περιλαμβάνει 408.219 εκκαθαριστικά σημειώματα ενώ μέχρι στιγμής έχουν εκκαθαριστεί 4.346.414 δηλώσεις, από το σύνολο των περίπου 5.500.000 δηλώσεων που υποβλήθηκαν φέτος. Σημειώνεται ότι ο μέσος φόρος για το σύνολο των δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 1.917 ευρώ.

Από τα αναλυτικά στοιχεία, για τα σημειώματα της ενδέκατης παρτίδας, προκύπτει ότι:

- Τα 119.889 είναι χρεωστικά με πρόσθετο φόρο ύψους 270,036 εκατ. ευρώ, ενώ ο μέσος φόρος ανά χρεωστικό εκκαθαριστικό ανέρχεται σε 2.252,3 ευρώ.

- Τα 103.708 είναι πιστωτικά και θα τους επιστραφεί ποσό ύψους 57,812 εκατ. ευρώ, ενώ ο μέσος προς επιστροφή φόρος σε 557,45 ευρώ.

- Τα 184.622 σημειώματα είναι μηδενικά, χωρίς πρόσθετο φόρο ή επιστροφή.

Από το σύνολο των εκκαθαριστικών σημειωμάτων, της τελευταίας παρτίδας, ποσοστό 87,06% (355.414) επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας, καθώς οι υπόχρεοι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Από τα αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των εκκαθαριστικών, που έχουν αποσταλεί έως τώρα, προκύπτει ότι:

- Τα 1.245.313 σημειώματα είναι χρεωστικά με τον επιπλέον φόρο να ανέρχεται σε 2,387 δισ. ευρώ ή σε 1.917 ευρώ, ανά εκκαθαριστικό.

- Οι πιστωτικές δηλώσεις ανέρχονται σε 1.121.156 με τον προς επιστροφή φόρο να φθάνει στα 693,196 εκατ. ευρώ.

- Οι 1.979.945 δηλώσεις είναι μηδενικές χωρίς καταβολή ή επιστροφή φόρου.

Τέλος σημειώνεται ότι οι καθαρές εισπράξεις για το δημόσιο φθάνουν τα 1,694 δις. ευρώ.

Μ. Χριστοδούλου

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.