ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πληθωρισμός, φορολογία στην ατζέντα των Eurogroup, Ecofin

15:01 - 06 Ιουν 2006 | Οικονομία
Η έκθεση του ΔΝΤ για την Ευρωζώνη, οι πληθωριστικές πιέσεις, οι οικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις καθώς και φορολογικά θέματα θα βρεθούν στο επίκεντρο των συμβουλίων Eurogroup και Ecofin, τα οποία συνεδριάζουν σήμερα και αύριο (6-7/6/2006), αντίστοιχα, με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφη.
Η ημερήσια έκθεση των συμβουλίων έχει ως εξής: Α. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EUROGROUP 1. Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ευρωζώνη. Ο επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ κ. Michael Deppler θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα της έκθεσης και θα ακολουθήσει συζήτηση. 2. Εξέλιξη του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Θα συζητηθούν τα αίτια για τη διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωζώνη, με ιδιαίτερη έμφαση στο τομέα των υπηρεσιών. 3. Οικονομική κατάσταση και δημοσιονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη. Θα συζητηθούν οι οικονομικές εξελίξεις και οι πρόσφατες εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Επίσης, θα συζητηθούν οι δημοσιονομικές εξελίξεις και προοπτικές στην ευρωζώνη. 4. Διεύρυνση της Ευρωζώνης: Εκθέσεις Σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ε. Επιτροπή και η ΕΚΤ δημοσιοποίησαν στις 16 Μαΐου τις εκθέσεις σύγκλισης για τη Λιθουανία και τη Σλοβενία. Β. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ECOFIN 1. Διεύρυνση της Ευρωζώνης: Εκθέσεις Σύγκλισης 2. Διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ: Προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής ΕΕ – ΗΠΑ 3. Φορολογία.
α) Δέσμη ΦΠΑ. Θα συζητηθεί ένα πακέτο προτάσεων της Ε. Επιτροπής που στοχεύει στην απλοποίηση των διασυνοριακών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ΦΠΑ. Βασική επιδίωξη του εν λόγω πακέτου είναι οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ να συναλλάσσονται με μια μόνο φορολογική διοίκηση, αυτή της χώρας εγκατάστασής τους.
β) Καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. Θα συζητηθεί σχετική πρόταση της Ε. Επιτροπής.
γ) Aμεση Φορολογία. Θα γίνει συζήτηση, με βάση σχετική έκθεση της Επιτροπής Κώδικα Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων. Επίσης, θα συνεχισθεί η συζήτηση για κοινή βάση φορολογίας των επιχειρήσεων σε όλη την Ε.Ε. 4. Απλοποίηση των Στατιστικών της Ε.Ε.
Θα συζητηθεί η μείωση του διοικητικού βάρους των επιχειρήσεων από την υποχρέωση συμβολής τους στη συλλογή των στατιστικών στοιχείων για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.