ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Alpha Bank: Έρχεται εντυπωσιακή απομείωση του χρέους

00:00 - 28 Απρ 2014 | Οικονομία
«Η Ελλάδα πέτυχε την έγκαιρη έξοδό της στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, η πρόσβαση στις αγορές δεν συνίσταται μόνο στα 3 δισ που δανείστηκε το ελληνικό Δημόσιο, με επιτόκιο 4,95% (που μειώθηκε ήδη στο 4,76% στη δευτερογενή αγορά) και με προσφορά κεφαλαίων άνω των 20 δισ ευρώ.
Σύμφωνα με ανάλυση της Alpha Bank, συνίσταται και στα ακόλουθα:

- Στο ότι τα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου (ΕΓΔ), ύψους περί τα 15 δισ ευρώ, τα οποία είχαν εκδοθεί με μέσο επιτόκιο άνω του 4,2%, αναμένεται τώρα να αναχρηματοδοτηθούν με μέσο επιτόκιο κάτω του 3% και με μεγάλη συμβολή από ξένους επενδυτές.

- Στο ότι έχουν ήδη αντληθεί ίδια κεφάλαια ύψους 2,95 δισ ευρώ από τις δύο μεγάλες συστημικές τράπεζες της χώρας (Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς) και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για άντληση επιπλέον ιδίων κεφαλαίων ύψους 5,4 δισ ευρώ από την Eurobank και από την Εθνική Τράπεζα.

- Στο ότι έχουν ήδη αντληθεί κεφάλαια ύψους 1,25 δισ ευρώ μέσω ομολογιακών εκδόσεων με πολύ ικανοποιητικά επιτόκια από δύο συστημικές τράπεζες.

Ύστερα από αυτές τις εξελίξεις, οι τράπεζες ήδη προχωρούν σε εξαγορά του συνόλου των προνομιούχων μετοχών τους, ύψους 4,5 δισ ευρώ που είχαν αγοραστεί από το ελληνικό Δημόσιο το 2009.

Ήδη, η Alpha Bank προχώρησε στην εξαγορά των δικών της προνομιούχων μετοχών ύψους 940 εκατ. ευρώ και επίκειται αντίστοιχη ενέργεια και από την Τράπεζα Πειραιώς και, αργότερα, και από τις δύο άλλες συστημικές τράπεζες.

Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, το δημόσιο χρέος της χώρας και οι δανειακές ανάγκες του ελληνικού Δημοσίου τον Μάιο του 2014 θα έχουν μειωθεί κατά 4,5 δισ ευρώ.

Επιπλέον, τα ταμειακά διαθέσιμα ύψους 11 δισ ευρώ του Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δεν θα χρειάζονται πλέον για την κάλυψη των εναπομεινάντων κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών, αφού αυτές οι ανάγκες θα έχουν καλυφθεί πλήρως και με το παραπάνω από τον ιδιωτικό τομέα.

Επομένως, τα διαθέσιμα του ΤΧΣ, τα οποία δεν θα έπρεπε να είχαν καταγραφεί καν στο δημόσιο χρέος, θα επιστραφούν έγκαιρα στο EFSF με αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης της χώρας.

Επομένως, με την ολοκλήρωση των αυξήσεων μετοχικών κεφαλαίων (ΑΜΚ) και των τραπεζών που είναι σε εξέλιξη, το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα μειωθεί απότομα από τα 318,7 δισ ευρώ (175,1% του ΑΕΠ), που ανακοίνωσε (23.4.2014) η Eurostat, στα 303,2 δισ ευρώ (166,5% του ΑΕΠ) στους επόμενους μήνες.

«Αυτό σημαίνει ότι "όσο προχωρούμε, τόσο ο δρόμος μικραίνει", όπως είναι και το φυσιολογικό. Μάλιστα, στην περίπτωσή μας ο δρόμος (το δημόσιο χρέος), παρά το ότι εξακολουθεί να είναι μακρύς και δύσκολος (σχετικά μεγάλο, αλλά εξαιρετικά μακροπρόθεσμο), μικραίνει πολύ ταχύτερα από όσο εκτιμούσαμε και εμείς, οι λιγότερο απαισιόδοξοι έως σήμερα.

Προς το παρόν, οι ανωτέρω εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού της χώρας στο πρακτορείο Bloomberg ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει τώρα ούτε δημοσιονομικό έλλειμμα, ούτε χρηματοδοτικό κενό το 2014 και το 2015 και ότι το 2015 θα καταγράψει πλεόνασμα όχι μόνο στο πρωτογενές ισοζύγιο της ΓΚ, αλλά και στο συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο» εκτιμούν οι αναλυτές της Alpha Bank.

«Αναγνωρίζεται, επίσης, ευρέως ότι ο επιτυχής δανεισμός του ελληνικού Δημοσίου και των τραπεζών, αλλά και πολλών μεγάλων επιχειρήσεων από τις αγορές έχει ήδη ενισχύσει ουσιαστικά τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και έχει βελτιώσει καταλυτικά την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα των τραπεζών.

Ως εκ τούτου, αναμένεται και η επανεκκίνηση της διαδικασίας επιστροφής των ελληνικών καταθέσεων και η δραστική μείωση της εξάρτισης των ελληνικών τραπεζών για τη χρηματοδότησή τους από την ΕΚΤ.

Η συνεπαγόμενη αποκατάσταση μιας θετικής πορείας αύξησης των τραπεζικών χορηγήσεων αναμένεται να αποτελέσει ισχυρό παράγοντα ενίσχυσης της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας, πιθανότατα από το δεύτερο εξάμηνο του 2014 και ιδιαίτερα από το 2015.

Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στην ελληνική Οικονομία με την προώθηση της δημοσιονομικής προσαρμογής και με την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, ταυτόχρονα με τη σημαντική βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας μέσω των σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη συντελεστεί» εκτιμάται στην εβδομαδιαία ανάλυση της τράπεζας.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.