ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Coca Cola HBC: Στα 99 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη α΄ εξαμήνου

08:29 - 07 Αυγ 2014 | Οικονομία
Στα 99 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη α΄ εξαμήνου της Coca-Cola HBC έναντι των 111 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους.

Το ποσό για το β΄ τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 135 εκατ. ευρώ έναντι των 127 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 6%. Επίσης, στο α΄ εξάμηνο τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 3,183 δισ. ευρώ έναντι των 3,381 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2013. Στο β΄ τρίμηνο τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 1,852 δισ. ευρώ έναντι των 1,949 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Ο όγκος πωλήσεων στο α΄ εξάμηνο διαμορφώθηκε στα 970 (εκατ. κιβώτια) έναντι των 1.004 εκατ. κιβωτίων, ενώ στο β΄ τρίμηνο ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε 3% στα 561 εκατ. κιβώτια από τα 578.

Η εταιρεία επισημαίνει την αύξηση ή διατήρηση μεριδίου αγοράς σε όγκο και αξία σε 15 αγορές στην κατηγορία ανθρακούχων αναψυκτικών και σε 13 αγορές στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών.

Επίσης, γίνεται λόγος για επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης στα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση –3% στη διάρκεια του τριμήνου– κυρίως ως αποτέλεσμα της συνεχούς επιτυχημένης υλοποίησης των πρωτοβουλιών διαχείρισης της αύξησης των εσόδων, της τιμολογιακής πολιτικής (περιλαμβανομένων των μέτρων αντιστάθμισης της αύξησης της τιμής της πρώτης ύλης του αναψυκτικού και των αρνητικών διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών) και της στρατηγικής βελτίωσης της αξίας του όγκου πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες αγορές.

Επισημαίνεται δε ότι ο ρυθμός πτώσης του όγκου πωλήσεων επιβραδύνθηκε στη διάρκεια του τριμήνου σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της συνολικής βελτίωσης στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές και την επιστροφή της Νιγηρίας σε ανοδικούς ρυθμούς. Η πτώση του όγκου πωλήσεων σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι οφείλεται στην Δημοκρατία της Τσεχίας, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Ρωσία.

Επίσης, το μεικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε τόσο σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο όσο και με το εξάμηνο πέρυσι, ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης του ρυθμού αύξησης των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, και του ευνοϊκού περιβάλλοντος του κόστους πρώτων υλών.
Ακόμη, στο δεύτερο τρίμηνο, τα λειτουργικά έξοδα, ως ποσοστό των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις, βελτιώθηκαν κατά 50 μονάδες βάσης. Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη και το περιθώριο των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών κατέγραψαν ισχυρή αύξηση το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2014 και το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Δημιουργία ισχυρών καθαρών ταμειακών ροών το δεύτερο τρίμηνο με συνεχιζόμενη μείωση του υπολοίπου του κεφαλαίου κίνησης.

Ο κ. Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, δήλωσε: «Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα για να περιοριστούν οι συνέπειες των δύσκολων εμπορικών συνθηκών που επικρατούν λόγω του δυσχερούς καταναλωτικού κλίματος και της επίδρασης των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, σε μια περίοδο που οι πιέσεις στο κόστος των πρώτων υλών έχουν εξαλειφθεί. Οι συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες μας οδήγησαν σε άλλο ένα τρίμηνο αύξησης των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση. Είμαστε ικανοποιημένοι από τις προσπάθειές μας να μειώσουμε τις λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων. Για το σύνολο του έτους, εκτιμούμε ότι οι παρατηρούμενες θετικές τάσεις στα έσοδα ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, στο κόστος πρώτων υλών και στη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων, σε συνδυασμό με το χαμηλότερο, σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις μας αρνητικό συναλλαγματικό αντίκτυπο, θα αντισταθμίσουν τις συνεχιζόμενες προκλήσεις αναφορικά με τον όγκο πωλήσεων στις αγορές μας».

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.