ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επενδύσεις άνω των 700 εκατ. στη διαχείριση απορριμμάτων σχεδιάζει ο Γ. Μανιάτης

13:09 - 03 Οκτ 2014 | Οικονομία
"Η διαχείριση απορριμμάτων και η ενεργειακή διαχείριση αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου και σκοπεύουμε να επενδύσουμε πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ σε ΣΔΙΤ, δημιουργώντας 10.000 νέες θέσεις εργασίας", δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης σε ημερίδα.

Τα βασικά σημεία της ομιλίας του ΥΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη:

 

"Προχωρούμε στην πλήρη εφαρμογή της οδηγίας – πλαίσιο για τα απόβλητα, λαμβάνοντας υπόψη και τις αποφάσεις αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Δίνουμε προτεραιότητα στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, την ανάκτηση προϊόντων και ενέργειας και αφήνουμε για το τελευταίο σκαλοπάτι τους ΧΥΤΑ.

 

Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται στην αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων επικαιροποιούνται με βάση ακριβώς τις κατευθύνσεις των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων.

Παράλληλα, είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η ανακύκλωση στη χώρα, με βασικούς άξονες την προώθηση της ξεχωριστής συλλογής των διαφορετικών ρευμάτων των αποβλήτων συσκευασίας – χαρτί, γυαλί και πλαστικό – τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των συστημάτων ανακύκλωσης, τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, την ενίσχυση του ΕΟΑΝ, την εντατικοποίηση των ελέγχων μονάδων ανακύκλωσης αλλά και των υπόχρεων για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής.

Προωθούμε την αναπτυξιακή διάσταση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αειφορική διαχείριση των πόρων με υποστήριξη των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, και ενδυνάμωση της αγοράς των δευτερογενών προϊόντων από την επεξεργασία των αποβλήτων.

Βήμα σημαντικής προόδου στην κατεύθυνση αυτή αποτελεί η δρομολόγηση των 13 μονάδων επεξεργασίας με σύγχρονες τεχνολογίες, των οποίων οι διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξη. Ήδη, για πέντε από τις μονάδες αυτές έχει αναδειχθεί ανάδοχος.
Επίσης, η προώθηση της εθελοντικής συμφωνίας του ΥΠΕΚΑ και της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας για τη χρήση απορριματογενών καυσίμων αποτελεί ένα ακόμα βήμα. Η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για υλοποίηση δεκάδων προτάσεων Δήμων για έργα διαλογής στην πηγή και διαχείρισης βιοαποβλήτων. Η παύση λειτουργίας και η επιτέλους αποκατάσταση των δεκάδων ΧΑΔΑ, χωματερών που ακόμα δυστυχώς υπάρχουν στη χώρα.

Επεξεργαζόμαστε παράλληλα προδιαγραφές των προϊόντων της επεξεργασίας, ώστε να διευκολύνουμε την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών. Ανοίγουμε διάλογο με σημαντικούς βιομηχανικούς κλάδους που, είτε παράγουν απόβλητα, είτε μπορούν να τα αξιοποιήσουν.
Στο θέμα της διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων - ένα ακόμα χρόνιο πρόβλημα που μας καθιστά μάλιστα και υπόλογους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως δημιουργεί μεγάλα κόστη στις επιχειρήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό - έχουμε ήδη δρομολογήσει λύσεις.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένουμε και την ενεργοποίηση της βιομηχανίας, η οποία πρέπει να αναλάβει τις υποχρεώσεις της με βάση την αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει».

Η προώθηση της χρήσης των απορριμμάτων ως δευτερεύουσας πηγής ενέργειας αποτελεί βασική επιλογή σε όλες τις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου και ασφαλώς συνάδει απολύτως με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ.
Επίσης, συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού της ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), δεδομένου ότι η ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων είναι ΑΠΕ. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην μείωση του ενεργειακού κόστους ορισμένων βιομηχανικών κλάδων και την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ειδικά για το βιοαέριο και τη βιομάζα, πρέπει να σας πω ότι είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο το ενδιαφέρον που έχουμε επιδείξει, αλλά δυστυχώς, τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που όλοι θα θέλαμε. Θα ήθελα να τονίσω τις τεράστιες δυνατότητες που έχει ο κλάδος για θεαματική ανάπτυξη. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες του ΥΠΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ειδικής Υπουργικής Απόφασης για να αποσαφηνίσουμε ορισμένα περιβαλλοντικά αδειοδοτικά θέματα, προκειμένου να υλοποιηθούν μονάδες βιοαερίου, ακόμα η υλοποίηση μονάδων αυτών καθυστερεί, πάρα πολύ, είτε λόγω γραφειοκρατιών σε κάποιες περιπτώσεις, είτε λόγω αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών.

Με δεδομένο ότι η ορθολογική διαχείριση των πόρων αποτελεί δυναμικό για την ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης στην Ελλάδα, εμείς θέλουμε εδώ στον τόπο μας να αξιοποιήσουμε το σύνολο των χρημάτων – σας προανέφερα τα 700 εκ ευρώ του νέου ΕΣΠΑ, εκκρεμεί όμως η συμμετοχή σε αυτή όλη την προσπάθεια και πολλών άλλων κονδυλίων, που μπορεί και πρέπει να προέλθουν από τον ιδιωτικό τομέα".

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.