ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Παπαδεράκης ΓΓΕ-ΓΓΚ: Δράσεις για ενίσχυση ηλεκτρονικών συναλλαγών

15:33 - 26 Μαϊ 2016 | Οικονομία
Τη δημιουργία Παρατηρητηρίου για τις τραπεζικές χρεώσεις, σε βασικά πιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε αφενός να βελτιωθεί η ποιότητα της πληροφόρησης που λαμβάνουν οι προμηθευτές και καταναλωτές, και αφετέρου να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων σχεδιάζει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Αυτό ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης σε συνέδριο για τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Αναφορικά με την ενίσχυση της διαφάνειας στους όρους που διέπουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως είπε ο γενικός γραμματέας, σε επίπεδο νομοθετικής και ρυθμιστικής παρέμβασης, πρόθεση του υπουργείου είναι να ενισχυθεί η αυξητική τάση που παρουσιάζουν οι ηλεκτρονικές πληρωμές, ώστε να αποτελούν βασικό στοιχείο της ελληνικής αγοράς. Αυτό θα επιδιωχθεί μέσω της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών, χωρίς όμως να αυξάνεται υπέρμετρα το διοικητικό και οικονομικό βάρος που αντιμετωπίζουν οι εμπορικές επιχειρήσεις.

 

Νομοθετική ρύθμιση

 

Ο κ. Παπαδεράκης συνέχισε, ότι προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση θα καταθέσει προς ψήφιση άμεσα νομοσχέδιο ,το οποίο θα έχει ως επιδίωξη την υλοποίηση 4 βασικών στόχων:

 

Πρώτον, την κατοχύρωση του δικαιώματος των καταναλωτών να επιλέγουν οι ίδιοι τα μέσα πληρωμής συμπεριλαμβανομένης και της πληρωμής με ηλεκτρονική κάρτα

 

Δεύτερον, τη σταδιακή εφαρμογή της υποχρεωτικής αποδοχής των πιστωτικών καρτών στο σύνολο της αγοράς. Τα στάδια εφαρμογής θα ακολουθούν την τεχνική δυνατότητα εγκατάστασης τερματικών POS και τη πορεία των τραπεζικών προμηθειών, ενώ θα υπάρχουν ειδικές πρόνοιες για κατηγορίες επιχειρήσεων με μειωμένα ποσοστά κέρδους

 

Τρίτον, την ενίσχυση της διαφάνειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές για τα μέσα πληρωμής που αποδέχονται ή δεν αποδέχονται, πριν την ολοκλήρωση της κάθε συναλλαγής και «Τέλος, θα επιδιώξουμε μέσω νομοθετικής ρύθμισης, να συμβάλλουμε στην πληρέστερη ενημέρωση των εμπόρων για τις χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνονται, τόσο μέσω λεπτομερούς ανάλυσης των προμηθειών από τα τραπεζικά ιδρύματα, όσο και μέσω της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου τιμών, όπως προανέφερα.

 

Σε αυτή την προσπάθεια, είναι αναγκαία η συμμετοχή των φορέων της αγοράς προκειμένου η δική τους οπτική να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό της δημόσιας διοίκησης» όπως σημείωσε ο ίδιος.

 

Ηλεκτρονικές συναλλαγές σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού

 

Ο γενικός γραμματέας υπογράμμισε ότι σε κάθε περίπτωση, η ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών δεν πρέπει να περιορίζεται στις πληρωμές για αγορές λιανικής. Αντιθέτως, είναι απαραίτητο να προωθηθούν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού. Χαρακτηριστικό του οφέλους που μπορεί να προκύψει από την καθολική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως είπε, είναι η πρόσφατη μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μπορούμε με αυτό τον τρόπο να εξοικονομήσουμε έως και 1,4 δις ευρώ ετησίως από τα διοικητικά και γραφειοκρατικά κόστη που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σήμερα.

 

«Επομένως, η διεύρυνση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα συμβάλλει στην πλήρη ψηφιοποίηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών» κατέληξε ο γενικός γραμματέας.

 

Τα αντικίνητρα για τις εμπορικές επιχειρήσεις

 

Ένα σημαντικό σημείο στο οποίο έχει εστιάσει η γενική γραμματεία Εμπορίου , όπως είπε ο κ. Παπαδεράκης και διαπιστώνεται ότι λειτουργεί ως αντικίνητρο για τις εμπορικές επιχειρήσεις, - κυρίως για την αποδοχή καρτών - είναι οι προμήθειες με τις οποίες επιβαρύνονται οι ίδιες από τα πιστωτικά ιδρύματα. «Οι προμήθειες αυτές μεσοσταθμικά πρέπει να μειωθούν και εκτιμώ ότι στο άμεσο θα μειωθούν, κυρίως για δύο λόγους. Αρχικά, λειτουργεί αποτρεπτικά ο ίδιος ο Κανονισμός, ο 751/2015 που θέτει ανώτατα όρια στις διατραπεζικές προμήθειες για συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες… και επιπλέον, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια σταθερή αύξηση των πληρωμών με κάρτες με συνέπεια το πάγιο κόστος για τη λειτουργία συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών να επιμερίζεται σε μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, επιτρέποντας έτσι στα πιστωτικά ιδρύματα να αξιοποιήσουν οικονομίες κλίμακας προκειμένου να μειώσουν τις προμήθειες που χρεώνουν.


Βέβαια, η μείωση των προμηθειών προϋποθέτει ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστημα. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα συμβάλλει η αναμενόμενη ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας σε συνάρτηση με την αναπτυξιακή προοπτική και τις αναμενόμενες επενδύσεις που θα αποκαταστήσουν το ρόλο του τραπεζικού συστήματος και θα διαφοροποιήσουν τις πηγές διασφάλισης του λειτουργικού κόστους των τραπεζών. Μόνο έτσι, θα ανοίξει ο δρόμος για αύξηση των περιθωρίων των τραπεζικών ιδρυμάτων για δραστική μείωση του κόστους διαχείρισης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και γενικότερα των βασικών τραπεζικών συναλλαγών» όπως εξήγησε ο γενικός γραμματέας.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.