ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς των νέων στελεχών του ΤΧΣ

19:18 - 11 Αυγ 2016 | Οικονομία
Σε επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις μειώσεις που επιβλήθηκαν από τον Γιάννη Βαρουφάκη ως υπουργό Οικονομικών επανέρχονται τώρα οι μισθοί των εκτελεστικών μελών του ΤΧΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Επιλογής που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, το εύρος των προτεινόμενων αμοιβών του διευθύνοντος συμβούλου οριοθετείται μεταξύ 180.000 και 220.000 ευρώ ετησίως.

 

Αντίστοιχα οι προτεινόμενες αμοιβές για τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο οριοθετούνται στα 150.000 - 195.000 ευρώ, ενώ του τρίτου εκτελεστικού μέλους στα 120.000 - 160.000 ευρώ.

 

Οι παραπάνω αμοιβές σύμφωνα με στελέχη της Επιτροπής Επιλογής είναι όσο αφορά το ανώτατο σημείο του εύρους τους κατά 5.000 ευρώ (ετησίως) περίπου υψηλότερες από αυτές που ίσχυαν πριν τις μειώσεις του 2015.

 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι αντίθετα κόβονται οι αποδοχές των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

 

Συγκεκριμένα, μειώνονται περαιτέρω από τις 40.000 στις 20.000 οι ετήσιες αμοιβές των μελών του Γενικού Συμβουλίου πλέον 1.000 ευρώ για κάθε συνεδρίαση στην οποία παρίστανται (σ.σ. το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε 1.000 ευρώ αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση ανεξαρτήτως του αν το

μέλος ήταν παρών).

 

Οι αποδοχές του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου οριοθετούνται στις 125.000 ευρώ ετησίως, περίπου 50.000 χαμηλότερα από αυτές που ίσχυαν πριν τις μειώσεις του 2015.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.