ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πλαστικό χρήμα και αφορολόγητο: Εξαιρέσεις για την τρίτη ηλικία

09:32 - 20 Δεκ 2016 | Οικονομία
Αλλαγές της τελευταίας στιγμής προώθησε το υπουργείο Οικονομικών στο υπό ψήφιση πολυνομοσχέδιο. Με τις αλλαγές, εξαιρούνται οι φορολογούμενοι 70 ετών και άνω από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής προκειμένου να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο, καθώς και άτομα με αναπηρία άνω του 80% ενώ προστίθεται στον κατάλογο των νησιών που γλιτώνουν για ένα ακόμα χρόνο την αύξηση του ΦΠΑ και η Σαμοθράκη.

Αναλυτικά, με τις τελευταίες διορθώσεις:

 

1. Επί του φορολογητέου εισοδήματος, τα απαιτούμενα ποσοστά πραγματοποίησης δαπανών με πλαστικό χρήμα. Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να διατηρηθεί η μείωση φόρου (η οποία οδηγεί στο έμμεσο αφορολόγητο) ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη μέλη της Ε.Ε ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου , οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ( π.χ κάρτες, ebanking , ηλεκτρονικό πορτοφόλι κ.α) , το ελάχιστο ποσοστό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος με τους γνωστούς συντελεστές από 10% έως και 20%.

 

2. Εξαιρέσεις. Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής εξαιρούνται οι φορολογούμενοι από 70 ετών και άνω, άτομα με αναπηρία 80% και άνω , όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ ( υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013) που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών. Εξαιρούνται επίσης τόσο από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής όσο και την προσκόμιση αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας ή σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

 

3. Μαζέψτε χάρτινες αποδείξεις. Για όσους φορολογούμενους εξαιρούνται από την υποχρέωση πληρωμών με πλαστικό χρήμα, απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων ίσης αξίας , με βάση την ίδια κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και όσοι εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικών δαπανών για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο, θα πρέπει να συνεχίσουν να μαζεύουν χάρτινες αποδείξεις ( 10% του φορολογητέου εισοδήματος για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, 15% στο κλιμάκιο εισοδήματος από 10.001 έως και 30.000 ευρώ και 20% για το υπερβάλλον των 30.000 ευρώ εισοδήματος) προκειμένου κατοχυρώσουν το αφορολόγητο και να μην απειληθούν με έξτρα φόρο 22% στη διαφορά ανάμεσα στις απαιτούμενες και τις συγκεντρωθείσες αποδείξεις.

 

4. Παράθυρο και για άλλες εξαιρέσεις. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν οι εξαιρούμενες δαπάνες ( ποιες δεν θα αναγνωρίζονται για το χτίσιμο του αφορολογήτου) αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής , τα επιπλέον κίνητρα για φορολογούμενους που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ποσοστά ελάχιστης δαπάνης .

 

5. Αδήλωτα κεφάλαια. Με τις τροποποιήσεις διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων. Η «οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων» μετουσιώνεται σε « οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών» ενώ ορίζεται ότι εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, του τέλους, ή της εισφοράς ( που προκύπτει με βάση τη νέα δήλωση) μπορεί αφενός να γίνει εφάπαξ εξόφληση ή « ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών κατά τις κείμενες διατάξεις», μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας των 30 ημερών. Ο έξτρα φόρος επομένως μπορεί να ρυθμιστεί με βάση τα ισχύοντα σε 12 μηνιαίες δόσεις ή εφόσον συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ( κατά την κρίση του προϊσταμένου) και σε 24 μηνιαίες δόσεις.

 

6. ΦΠΑ νησιά. Στις εξαιρέσεις ( Σάμος, Λέσβος, Χίος και Δωδεκάνησα πλην Ρόδου και Καρπάθου) για τα οποία προβλέφθηκε αναστολή της αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, προστέθηκε και η Σαμοθράκη.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.