ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έλλειμμα 1,4 δισεκατομμυρίων για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Νοεμβρίου

12:30 - 21 Ιαν 2019 | Οικονομία
Το Νοέμβριο του 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα 1,4 δισεκ. ευρώ, αυξημένο κατά 292 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2017.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η διεύρυνση του ελλείμματος οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών και των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, το ισοζύγιο υπηρεσιών παρουσίασε βελτίωση.

 

Ισοζύγιο Αγαθών

 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε, λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου καυσίμων, ενώ το ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα βελτιώθηκε. Σημειώνεται ότι σε σταθερές τιμές οι συνολικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 12,0% (οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 11,3%) και οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 13,2% (οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,0%).

 

Ισοζύγιο υπηρεσιών

 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο, λόγω κυρίως της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 6,2% και 42,5% αντίστοιχα, αλλά και της βελτίωσης του ισοζυγίου μεταφορών, η οποία οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές κατά 18,2% σε σχέση με το Νοέμβριο του 2017. Βελτίωση σημειώθηκε και στο ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών.

 

Ισοζύγιο πρωτογενών-δευτερογενών εισοδημάτων

 

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκε, σχεδόν αποκλειστικά λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Επιδείνωση, σε μικρότερο βαθμό, σημείωσε και το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων.

 

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

 

Το Νοέμβριο του 2018, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε πλεόνασμα αυξημένο κατά 199 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το Νοέμβριο του 2017, λόγω κυρίως της αύξησης των καθαρών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης. 

 

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

 

Το Νοέμβριο του 2018, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε έλλειμμα 1,1 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 92 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο του Νοεμβρίου του 2017. 

 

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

 

Το Νοέμβριο του 2018, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, σημειώθηκε αύξηση των καθαρών υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, κατά 382 εκατ. ευρώ. Η κυριότερη συναλλαγή αφορά τη συμμετοχή της Hellenic Healthcare SARL (Ολλανδία) στο ιδρυτικό κεφάλαιο της ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ Μονοπρόσωπη ΑΕ Συμμετοχών, η οποία στη συνέχεια εξαγόρασε τη Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε..

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση (κατά 206 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεών τους έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 794 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 618 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την καθαρή αύξηση (κατά 407 εκατ. ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.  

Τελευταία τροποποίηση στις 14:10 - 21 Ιαν 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.