ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στο 4,4% του ΑΕΠ το πρωτογενές πλεόνασμα το 2018

12:30 - 23 Απρ 2019 | Οικονομία
Στο 4,4% του ΑΕΠ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα το 2018 ή στα 8,149 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τα οποία υποβλήθηκαν σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Χώρας στη Eurostat.

Το υπουργείο Οικονομικών προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα 3,9% του ΑΕΠ το 2018, παρά τα ποσά που κατεβλήθησαν για το κοινωνικό μέρισμα και τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων στα τέλη του περασμένου έτους. Σε σχέση με το 2017, πρόκειται για μια σημαντική διεύρυνση αφού είχε διαμορφωθεί στο 3,9%. 

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στηρίζονται στον νέο Κανονισμό ESA 2010 (549/2013) για το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών και βάσει αυτών το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2018 εκτιμάται στα 2 δισ. ευρώ (1,1% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2018 εκτιμάται στα 334,6 δισ. ευρώ, (181,1% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).

Αναλυτικά το 2018:

- Το ΑΕΠ διαμορφώνεται στα 184,714 εκατ. ευρώ

- Το πλεόνασμα κινείται στο 1,1% του ΑΕΠ (1,991 δισ. ευρώ)

- Το πρωτογενές πλεόνασμα φτάνει τα 8,149 δισ. ευρώ

- Οι δαπάνες γενικής κυβέρνησης αντιστοιχούν σε 83,343 δισ. ευρώ (46,74% του ΑΕΠ)

- Τα έσοδα γενικής κυβέρνησης διαμορφώνονται σε 88,334 δισ. ευρώ (47,82% του ΑΕΠ)

- Το χρέος γενικής κυβέρνησης φτάνει τα 334,573 δισ. ευρώ (181,1% του ΑΕΠ).

Στιγμιότυπο οθόνης 157

Η κρατική υποστήριξη για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο 2015-2018 αναφέρεται ότι για το έτος 2016 η υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είχε θετική επίπτωση στο ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης. Αυτό οφείλεται στο ότι οι δεδουλευμένες αμοιβές που προκύπτουν από τις εγγυήσεις του διατραπεζικού δανεισμού και του συστήματος ομολογιακών δανείων, καθώς και τα έσοδα από τις προνομιούχες μετοχές των τραπεζών, ήταν υψηλότερα από τις δεδουλευμένες δαπάνες. Αντιθέτως, στα έτη 2015, 2017 και 2018 η δαπάνη της υποστήριξης ήταν μεγαλύτερη από τα σχετικά έσοδα.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.