ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στα €8,4 δισεκ. οι επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων το 2017

08:19 - 03 Σεπ 2019 | Οικονομία
Πολύ μικρές είναι κατά κύριο λόγο οι ελληνικές επιχειρήσεις με προστιθέμενη αξία που δεν κινείται σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα σε επίπεδο επενδύσεων κινήθηκαν χαμηλά στα 8,4 δισεκ. ευρώ. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έρευνας των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ για το 2017.

Συνολικά σύμφωνα με την έρευνα στα 249,0 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθε ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών) το 2017. Επίσης σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανήλθαν στα 151,4 και 49,4 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Στον τομέα των δαπανών, οι επιχειρήσεις των συγκεκριμένων τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων δαπάνησαν 211,4 δισεκατομμύρια ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2017, εκ των οποίων τα 104,9 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, δηλαδή χωρίς επεξεργασία. Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους 8,4 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το 2017.

Ως προς τις εισροές εργασίας των επιχειρήσεων, αυτές αριθμούσαν 2,3 εκατομμύρια απασχολούμενους, εκ των οποίων το 1,6 εκατομμύρια ήταν μισθωτοί, ενώ σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, ο αριθμός των μισθωτών αντιστοιχούσε σε 1,4 εκατομμύρια.

Επίσης η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές, μέχρι 9 εργαζόμενους, με κύρια απασχόληση το εμπόριο, ενώ στις μικρομεσαίου μεγέθους δηλαδή έως 49 άτομα απασχολούμενο προσωπικό κυριαρχούν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης που αριθμούν 3.563 μονάδες.

Γιώργος Αλεξάκης

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.