ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κέντρο Καινοτομίας-ΧΡΩΠΕΙ: Τέσσερις υποψήφιοι για την παροχή υπηρεσιών χρηματοκοινομικού συμβούλου

20:15 - 25 Ιουν 2020 | Οικονομία
Τέσσερις οικονομικοί φορείς καλούνται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών υποβοήθησης της γενικής γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στην προετοιμασία, διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης και σύναψη σύμβασης σύμπραξης (ΣΔΙΤ) για το έργο «Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα -ΧΡΩΠΕΙ», ποσού 148.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης, αφορά τους εξής οικονομικούς φορείς:

  • DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. DBC
  • EUROPEAN PROFILES ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με δ.τ. EUROPEAN PROFILES Α.Ε. ,
  • NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. , και
  • ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ (INNOLAD).

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ/ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Στην απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Αθανάσιος Κυριακής, και αναρτήθηκε στο Διαύγεια, αναφέρεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, η Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 22.00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η Τρίτη 7 Ιουλίου 2020, και ώρα 11.00.

Τελευταία τροποποίηση στις 20:24 - 25 Ιουν 2020
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.