ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΙΣΑ: Τι αναφέρει για POS, αποδοχή ή μη πλαστικού χρήματος;

09:48 - 16 Ιαν 2017 | ΥΓΕΙΑ
Δεν είναι υποχρεωτική είναι η χρήση μηχανήματος POS στα ιδιωτικά ιατρεία, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας (ΙΣΑ).
Όπως αναφέρεται η μόνη υποχρέωση που απορρέει σήμερα από το νόμο αφορά στην ενημέρωση από 1/2/17 των ασθενών για την αποδοχή ή μη των καρτών «με ευκρινή και σαφή τρόπο».
Σύμφωνα, πάντως, με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016 οι δικαιούχοι πληρωμής στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με καταναλωτές υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής, εντός ορισμένης προθεσμίας και ανάλογα με τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ). Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου, οι δικαιούχοι πληρωμής που αποδέχονται κάρτες πληρωμών, θα πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τον τρόπο αποδοχής με σαφήνεια και οι πληροφορίες θα αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο και στο ταμείο. Σύμφωνα, τέλος, με το άρθρο 69 του Ν. 4446/2016, για φορολογικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται προς ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες με τη χρήση καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και δεν επιτρέπεται πλέον η εξόφληση με μετρητά.
Όπως τονίζει ο ΙΣΑ, προϋπόθεση για να καταστούν οι προαναφερόμενες διατάξεις του νόμου υποχρεωτικές είναι η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.