ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΣΦΕΕ: Xτύπημα στην επιχειρηματικότητα το νέο clawback

09:23 - 03 Ιουλ 2017 | ΥΓΕΙΑ
O Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) εκφράζει την απόλυτή αντίθεσή του με τη ρύθμιση για το νέο μηχανισμό υπολογισμού των υποχρεωτικών επιστροφών για υπερβάσεις (clawback).

Με ανακοίνωσή του σημειώνει μάλιστα την έντονη δυσαρέσκειά του και το βαθύ προβληματισμό του για τον καταιγισμό των οριζοντίων μέτρων που νομοθετεί το Υπουργείο Υγείας.

 

Τονίζει μάλιστα ότι πρόκειται για ακόμη ένα νέο μέτρο που εμφανίζεται αιφνιδίως, εκτός από το προσαυξημένο rebate και την 25% για τα νέα φάρμακα, το οποίο εφαρμόζεται αναδρομικά εν μέσω της επιχειρηματικής χρονιάς, ενδεδυμένο με τον μανδύα «της αρχής του δικαίου», όπως αναφέρουν.

 

«Εάν πραγματικά το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί τη διαφάνεια και τη δικαιότερη κατανομή του clawback θα πρέπει: α) να το υπολογίζει στις τιμές που πωλούν οι εταιρίες και εκφράζουν τα πραγματικά τους έσοδα (αποτελεί πάγιο αίτημα του ΣΦΕΕ να υπολογίζεται το clawback στην τιμή παραγωγού και όχι οι εταιρίες να επιβαρύνονται και με το κέρδος της υπόλοιπης αλυσίδας διανομής), β) να ορίσει ανώτατο όριο στο claw back και να δεσμευθεί στη μείωση του clawback κατά 30% για το 2017, όπως προβλέπεται και στο μνημόνιο και γ) να ενημερώνει σε τακτική βάση για όλα τα στοιχεία που συνιστούν την δαπάνη, καθώς και να γνωστοποιεί τα στοιχεία της δαπάνης από τα οποία προκύπτει ο υπολογισμός του clawback, όπως επανειλημμένα έχει ζητηθεί τόσο προφορικά όσο και γραπτά», σημειώνει ο ΣΦΕΕ.

 

«Η μέχρι τώρα πολιτική φαρμάκου που υλοποιείται και τα ενδεικτικά στοιχεία του α΄ πενταμήνου του 2017 δημιουργούν έντονη ανησυχία για την εξέλιξη της χρονιάς, καθώς διαφαίνεται ότι οι υποχρεώσεις των εταιριών θα ξεπεράσουν το €1δις (!), που σαν ποσοστό είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι δραματικές για τους Έλληνες ασθενείς, για τους εργαζόμενους στις φαρμακευτικές εταιρίες, αλλά και για την ίδια τη βιωσιμότητα των εταιριών μελών του ΣΦΕΕ», σημειώνεται.

 

Στο μεταξύ ήδη με ΦΕΚ έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος τρόπος υπολογισμού με στόχο να ισχύσει για το α’ εξάμηνο.) «Το ποσό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης επιμερίζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ α) κατά 90% με βάση τα τελικά μερίδια αγοράς. Από το άθροισμα των ποσών για όλα τα προϊόντα προσδιορίζεται ο τελικός κύκλος εργασιών κάθε εταιρείας ή κατόχου άδειας κυκλοφορίας που προκύπτει από τη συνταγογράφηση για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και από την κατάταξη όλων των εταιρειών και των κύκλων εργασιών τους για τον ΕΟΠΥΥ προκύπτουν τα τελικά μερίδια αγοράς και β) κατά 10% με βάση το μερίδιο ανάπτυξης κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ, όπου ως μερίδιο ανάπτυξης λαμβάνεται ο λόγος ανάπτυξης της εταιρείας προς άθροισμα όλων των θετικών αναπτύξεων» αναφέρεται στην σχετική Υπουργική Απόφαση.

 

Όπως εξηγείται στην ΥΑ, ανάπτυξη εταιρείας θεωρείται «η θετική διαφορά μεταξύ της δαπάνης, ως ορίζεται ανωτέρω, κατά το τρέχον εξάμηνο, και της δαπάνης κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους αφαιρουμένου σε αυτή την περίπτωση και του ποσού που έχει προκύψει από το Clawback. To άθροισμα των ποσών για όλες τις εταιρείες που εμφανίζουν θετική διαφορά (ανάπτυξη εταιρείας) είναι η βάση για τον υπολογισμό του μεριδίου ανάπτυξης. Ακολουθεί υπόδειγμα εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής».

 

Γιώργος Αλεξάκης

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.