ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Φαρμακευτική καινοτομία:Σεμινάριο του ΣΦΕΕ για το «κλειδί» βιωσιμότητας του ΕΣΥ

10:52 - 30 Μαϊ 2019 | ΥΓΕΙΑ
Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και σε συνεργασία με Διεθνώς Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Οργανισμό με έδρα στην Ελβετία οργανώθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (HTA).

Το σεμινάριο που είχε τίτλο «Market Access και ΗΤΑ: τι πρέπει να γνωρίζουμε» παρακολούθησαν είκοσι πέντε (25) στελέχη εταιριών μελών του ΣΦΕΕ. Οι έγκριτοι ομιλητές, η Δρ. Mira Pavlovic και ο Δρ. David Danko, ανέλυσαν τις νεότερες τάσεις στην Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας σε διεθνές επίπεδο, καθώς και πως οι εταιρίες πρέπει να αντιμετωπίσουν τις εξελίξεις στην τιμολόγηση και αποζημίωση των νέων θεραπειών.

Όπως αναφέρεται από στελέχη της αγοράς, για την αντιμετώπιση των υγειονομικών προκλήσεων χρειάζονται καθοριστικές μεταβολές στην πολιτική δημόσιας υγείας στην κατεύθυνση της φροντίδας υγείας εγγύτερα στον ασθενή, με έμφαση στη μέτρηση των υγειονομικών αποτελεσμάτων και την υιοθέτηση της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα -στη φροντίδα, στη διοίκηση, στην ενημέρωση του κοινού, στην υλοποίηση υγειονομικών παρεμβάσεων κ.α.

Ιδιαίτερη μέριμνα, σύμφωνα με τον κλάδο του φαρμάκου, πρέπει να δοθεί στην εισαγωγή της φαρμακευτικής καινοτομίας, καθώς συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Η καινοτομία αποδεδειγμένα αύξησε το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων κατά ένα περίπου έτος την περίοδο 1995-2010. Επιπλέον αναφέρεται ότι η φαρμακευτική καινοτομία μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση υγειονομικών αναγκών της χώρας, καθώς προσφέρει λύσεις σχεδόν στο σύνολο των σημαντικότερων υγειονομικών προβλημάτων και συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων στο σύστημα υγείας. Τα παραδείγματα, που αναφέρουν στελέχη του κλάδου του φαρμάκου,  είναι πολλά. Ενδεικτικά, πλέον χάρη στη φαρμακευτική καινοτομία:

- Ο κίνδυνος θανάτου για ορισμένες κατηγορίες ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα μπορεί να  μειωθεί έως και 50%.

- Η ηπατίτιδα πλέον θεραπεύεται.

- Η Αυστραλία αναμένεται να είναι η χώρα που θα εξαλείψει τους καρκίνους που σχετίζονται με τον HPVέως το 2023.

- Η καρδιαγγειακή θνησιμότητα έχει μειωθεί 37% την περίοδο 2000-2012 στις 5 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες και 60% από το 1980 στις ΗΠΑ κ.α.

Αξιοποίηση της φαρμακευτικής καινοτομίας στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η φαρμακευτική καινοτομία πρόσθεσε περίπου 11 μήνες ζωής για κάθε Έλληνα μεταξύ των ετών 1990 και 2005 και συνέβαλε στην ετήσια μείωση των ημερών νοσηλείας κατά 2,4%.  Παγκοσμίως, σύμφωνα με τη βιομηχανία,  ένα νέο κύμα φαρμακευτικής καινοτομίας ευρίσκεται προ των πυλών και η Ελλάδα θα πρέπει να βρει τον τρόπο να αξιοποιήσει την καινοτομία αυτή προς όφελος της προστασίας της δημόσιας υγείας, προς όφελος των σημερινών ασθενών, αλλά και όσων θα νοσήσουν τα επόμενα χρόνια. 

Όπως τονίζεται η  Ελλάδα χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική για παροχή των βέλτιστων δυνατών υπηρεσιών υγείας για την προάσπιση της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ενός γηράσκοντος πληθυσμού. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρεται από τον κλάδο, εντάσσεται η εισαγωγή μηχανισμών χρηματοδοτικής βιωσιμότητας, όπως η διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμών φαρμάκων, η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (HTA), οι συμβάσεις τιμής όγκου, διαχείρισης κινδύνου κ.α., η μετατόπιση πόρων σε τομείς όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη, καθώς και η μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων κατάλοιπων μνημονιακών επιβαρύνσεων, όπως ο μηχανισμός του clawback στην επόμενη τετραετία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εξαίρεση των εμβολίων από το clawback και η ένταξη της δαπάνης του εμβολιασμού σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για την πρόληψη που θα δώσει τη δυνατότητα χρηματοδοτικών ροών σε δράσεις για την τόνωση της εμβολιαστικής κάλυψης, την καταγραφή και παρακολούθησή της, αλλά και τη συνεχή ενημέρωση του κοινού για την αξία του εμβολιασμού. Τα εμβόλια, άλλωστε, συνταγογραφούνται αποκλειστικά σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και συνεπώς δεν εγείρεται θέμα υπερσυνταγογράφησης.

Γιώργος Αλεξάκης

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.