ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στις 16 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση της Euromedica

17:04 - 20 Αυγ 2019 | ΥΓΕΙΑ
Στις 16 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί, η Euromedica θα πραγματοποιήσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Μεσογείων αριθμός 2 - 4, 3ος όροφος, στην Αθήνα.

Πιο αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 2ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 3ο: Λοιπά θέματα, ενημέρωση και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 16ης Σεπτεμβρίου 2019, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 23η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Μεσογείων αριθμός 2 - 4, 3ος όροφος, στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.