ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διάθεση ενημερωτικού δελτίου

15:24 - 24 Αυγ 2007 | ΥΓΕΙΑ
Η εταιρία EUROMEDICA A.E Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών (εφεξής ή η «Εταιρία») ανακοινώνει, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε στις 23.08.2007 το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρίας για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών 7.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετόχων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών για την άντληση κεφαλαίων ύψους Euro 60.000.000 εκατ. Κατόπιν τούτου, και σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του N 3401/2005, το ενημερωτικό δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στον δικτυακό τόπο της Εταιρίας (http://www.euromedica.gr/enimerotika%20deltia%20trechon%20etos-gr.html) καθώς και στους δικτυακούς τόπους του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.ase.gr) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr).
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.