ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μέρισμα 0,055 ευρώ διανέμει η Briq Properties ΑΕΕΑΠ

09:32 - 20 Μαρ 2019 | Ακίνητα
Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,055 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2018.

Από την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2018 (Αποκοπή δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 (record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 μέσω της Eθνικής τράπεζας.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.