ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τα νέα όρια συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων

21:31 - 27 Μαρ 2011 | Εργασιακά
Μάθετε τα πάντα για το νέο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό με τόσο απλά λόγια και με παραδείγματα που θα το παίζεται στα δάχτυλα. Από σήμερα ξεκινά ένας μεγάλος ασφαλιστικός οδηγός με στόχο να σας λύσει κάθε απορία. Οταν ο οδηγός ολοκληρωθεί, θα δημοσιευθεί ολόκληρος με δυνατότητα να τον κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να τον εκτυπώσετε. Σήμερα ξεκινάμε με τις συντάξεις στο δημόσιο με απλά λόγια και με παραδείγματα. Σημειώστε: ό,τι ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους, ισχύει για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.

Τα νέα όρια συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων

Με το νέο ασφαλιστικό νόμο (3865/2010) επήλθαν επτά βασικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτές είναι οι εξής:

1. Eπέρχεται εξίσωση εντός τριών ετών (2011-2013) των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών - γυναικών στο Δημόσιο. Oι μητέρες ανηλίκων οι οποίες στα 25 χρόνια υπηρεσίας θεμελιώνουν δικαίωμα και στα 50 παίρνουν σύνταξη θίγονται περισσότερο, αφού η ηλικίας συνταξιοδότησης το 2011 αυξάνεται στα 52, το 2012 στα 55 και το 2013 στα 65. Παρέχεται η δυνατότητα στις μητέρες, αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης έως 5 έτη ως εξής: για τα τρία πρώτα παιδιά - ένα έτος για το πρώτο παιδί και δύο έτη για καθένα από τα επόμενα.

Ανδρες

Χρόνια ασφάλισης Ετος συμπλήρωσης Ηλικία συνταξιοδότησης
15 οποτεδήποτε 65
35 έως 31/12/2010 58
36 έως 31/12/2011 58
37 έως 31/12/2012 59
38 έως 31/12/2013 60
39 έως 31/12/2014 60
40 έως 31/12/2015 60

Γυναίκες

Χρόνια ασφάλισης Ετος συμπλήρωσης Ηλικία συνταξιοδότησης
15 έως 31/12/2010 60
15 από 1/1-31/12/2011 61
15 από 1/1/-31/12/2012 63
15 από 1/2/-31/12/2013 65
35 έως 31/12/2010 58
36 από 1/1/-31/12/2011 58
37 από 1/1-31/12/2012 59
38 από 1/1/-31/12/2013 60
39 από 1/1/-31/12/2014 60
40 από 1/1/2015 60

Μητέρες ανηλίκων

Χρόνια ασφάλιση Ετος συμπλήρωσης Ηλικία συνταξιοδότησης
25

έως 31/12/2010

50

Γονείς ανηλίκων (πατέρας ή μητέρα)

Χρόνια ασφάλιση Ετος συμπλήρωσης Ηλικία συνταξιοδότησης
25 από 1/1/-31/12/2011
52
25 από 1/1-31/12/2012 55
25 από 1/1/-31/12/2013 65

Γονείς ανάπηρου τέκνου από 1/1/2011

Πατέρας ή μητέρα με ποσοστό αναπηρίας τέκνου άνω του 67%

Χρόνια ασφάλιση Ετος συμπλήρωσης Ηλικία συνταξιοδότησης
25

οποτεδήποτε

50

Γυναίκες που μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους και να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη

Με πέναλτι μείωση 6% για κάθε έτος από 1/1/2011 ή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας

Χρόνια ασφάλιση Ετος συμπλήρωσης Ηλικία συνταξιοδότησης
25 έως 31/12/2010 55
25 έως 31/12/2011 56
25 έως 31/12/2012 58
25 έως 31/12/2013 60

Ανδρες - Γυναίκες ασφαλισμένοι από 1/1/1993

Χρόνια ασφάλιση
Ετος συμπλήρωσης Ηλικία συνταξιοδότησης
15 οποτεδήποτε 65
15 οποτεδήποτε 60 (μειωμένη)
40 οποτεδήποτε 60

Μητέρες τριών παιδιών

Χρόνια ασφάλιση Ετος συμπλήρωσης Ηλικία συνταξιοδότησης
20 έως 31/12/2010 Χωρίς όριο ηλικίας

Γονείς τριών παιδιών (πατέρας ή μητέρα)

Χρόνια ασφάλιση Ετος συμπλήρωσης Ηλικία συνταξιοδότησης
21 έως 31/12/2011 52
23 έως 31/12/2012 55
25 έως 31/12/2013 56

2. Eξομοιώνονται, ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη) άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982. H άμεση αυτή εξίωση δεν επιφέρει συνταξιοδοτικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Eπίσης, με τις ίδιες διατάξεις αυξάνονται σταδιακά, από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή, η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλαδή να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.

3. Θεσπίζεται ενιαίο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (55ο έτος) για τους άνδρες και τις γυναίκες υπαλλήλους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-97.

4. Θεσπίζονται από 1-1-2011 τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Iανουαρίου 1998 και μετά ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Iανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992:

― Για όσους έχουν ανήλικο παιδί συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2011, το 52ο έτος της ηλικίας, για όσους συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 55ο και για όσους συμπληρώνουν την 25ετία από το έτος 2013 και μετά το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65ο έτος.

― Tο 50ό έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο.

― Tο 61ο έτος για όσους υπαλλήλους δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και έχουν 15 χρόνια ασφάλισης θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, το οποίο αυξάνεται στο 63ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012 και στο 65ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2013 και μετά.

5. Eξομοιώνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την Yπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη και ορίζεται στο 56ο έτος 2011, στο 58ο το 2012 και στο 60ό έτος το 2013.

6. Προβλέπεται ότι άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί από 1-1-1983 και μετά ο προβλεπόμενος σήμερα χρόνος υπηρεσίας των 35 ετών που απαιτείται προκειμένου να αποχωρήσουν με τη συμπλήρωση του 58ού έτους της ηλικίας, καθώς και ο προβλεπόμενος χρόνος των 37 ετών που απαιτείται προκειμένου να αποχωρήσουν από την υπηρεσία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, αυξάνεται σταδιακά μέχρι το έτος 2015 στα 40 έτη υπηρεσίας, το δε όριο ηλικίας των 58 ετών παραμένει για το έτος 2011 στο 58ο. Tο έτος 2012 αυξάνεται στο 59ο κ.ο.κ. Tα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ισχύουν και γι’ αυτούς που συμπληρώνουν τα 37 έτη από το έτος 2011 και μετά.

7. Eξισώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που πρωτοασφαλίστηκαν μετά την 1-1-1993, με τις ανάλογες επεμβάσεις στις διατάξεις του ν. 2084/1992. Στην περίπτωση αυτή η εξίσωση γίνεται άμεσα από 1-1-2013 και μετά, δεδομένου ότι οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή δεν θα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι το έτος 2013.

Παραδείγματα

1

Άνδρες και γυναίκες με ανήλικα παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31/12/2010 έχουν όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες στο 65ο έτος, οι δε γυναίκες στο 50ό, εξισώνονται σταδιακά από 1-1-2011 εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών.

Έτος θεμελίωσης Έτη υπηρεσίας Όριο ηλικίας γυναικών
2011 25 52ο έτος
2012 25 52ο έτος
2013 25 52ο έτος

2

Άνδρες και γυναίκες με τρία παιδιά οι οποίοι μέχρι 31/12/2010 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με 20 έτη υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (οι άνδρες μόνον εφόσον είναι χήροι ή έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση), εξισώνονται σταδιακά από 1/1/2011 εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών.

Έτος θεμελίωσης Έτη υπηρεσίας Όριο ηλικίας γυναικών
2011 21 52ο έτος
2012 23 55ο έτος
2013 25 65ο έτος

Άρα, κατά τη μεταβατική περίοδο αγνοούνται οι άνδρες που μέχρι σήμερα δεν είχαν αυτό το δικαίωμα καθολικά (μόνο σε ειδικές οικογενειακές συνθήκες).

3

Άνδρες και γυναίκες με ανάπηρα παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31/12/2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες το 65ο έτος οι δε γυναίκες το 50ό, εξισώνονται σταδιακά με μείωση του ορίου ηλικίας των ανδρών από 1/1/2013 στο 50ό έτος.

4

Άνδρες και γυναίκες με ενήλικα παιδιά ή χωρίς παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31/12/2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες το 65ο έτος, οι δε γυναίκες το 60ό εξισώνονται σταδιακά από 1/1/2011 εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών.

Ετος θεμελίωσς Οριο ηλικίας γυναικών
2011 61ο έτος
2012 63ο έτος
2013 65ο έτος

 

Σε συνεργασία με το site eranistis.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 14:01 - 03 Απρ 2011
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.