ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ενισχυμένες προσλήψεις σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας

13:45 - 11 Δεκ 2018 | Εργασιακά
Οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν σταθερά ανοδικές προθέσεις προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο, σύμφωνα με έρευνα της Manpower για τις προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα.

Με το 19% των εργοδοτών να αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 7% να προβλέπει μείωση και το 71% να μην αναμένει κάποια αλλαγή, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +12%.

Μετά την εποχική αναπροσαρμογή των δεδομένων, οι Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +18%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί εδώ και 10 και πλέον χρόνια. Οι προοπτικές προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερές σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιώνονται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους

Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή

Ο αριθμός των απασχολουμένων αναμένεται να αυξηθεί και στις δύο γεωγραφικές περιοχές κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής αναφέρουν αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +20%, ενώ οι Προοπτικές στη Βόρεια Ελλάδα ανέρχονται σε +11%. Οι προοπτικές προσλήψεων και στις δύο περιφέρειες παραμένουν σχετικά σταθερές σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής καταγράφουν σημαντική βελτίωση 10 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές για τη Βόρεια Ελλάδα εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες.

manp1

Βόρεια Ελλάδα Τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν να προσδοκούν σε ευνοϊκό κλίμα προσλήψεων κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο, με τους εργοδότες να αναφέρουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +11%. Τα σχέδια προσλήψεων παραμένουν σχετικά σταθερά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά αποδυναμώνονται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 αναμένεται να καταγραφεί η πιο ισχυρή αγορά εργασίας των τελευταίων 10 και πλέον ετών. Οι εργοδότες αναφέρουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +20%, που παραμένουν σχετικά σταθερές σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιώνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο του 2018.

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας αναμένουν να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν έως το τέλος του Α’ Τριμήνου του 2019. Οι εργοδότες στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις αναφέρουν τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +21%, ενώ αισιόδοξες Προοπτικές, της τάξης του +19%, καταγράφονται και για τον Δημόσιο Τομέα και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες. Σταθερές αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων αναμένονται και στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική), με Προοπτικές της τάξης του +18%, και σε δύο ακόμη τομείς με Προοπτικές της τάξης του +17%, τον τομέα της Γεωργίας και τον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης καταγράφουν τις πιο αδύναμες προοπτικές απασχόλησης, με Προοπτικές της τάξης του +7%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με σημαντικότερη μείωση τις 12 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης και τις 3 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική). Ωστόσο, οι Προοπτικές ενισχύονται σε τέσσερις τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της Γεωργίας, αλλά και του Δημόσιου Τομέα & Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπου οι εργοδότες αναφέρουν αυξήσεις της τάξης των 12 και 3 ποσοστιαίων μονάδων, αντίστοιχα.

Τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι σημαντικότερες βελτιώσεις, της τάξης των 9 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφονται στους τομείς Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και Τουρισμού. Οι εργοδότες του τομέα των Κατασκευών καταγράφουν βελτίωση 8 ποσοστιαίων μονάδων, και οι Προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική). Παράλληλα, οι Προοπτικές αποδυναμώνονται σε δύο τομείς, κατά 12 και 4 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης και τον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, αντίστοιχα.

manp2

Γεωργία

Με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +17%, οι εργοδότες αναμένουν ένα θετικό κλίμα προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο. Οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και είναι κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες ενισχυμένες σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο του 2018.

Εμπόριο (Χονδρική & Λιανική)

Με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +18%, οι εργοδότες αναμένουν θετική δραστηριότητα προσλήψεων κατά το προσεχές τρίμηνο. Παρόλο που οι Προοπτικές αποδυναμώνονται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες καταγράφουν βελτίωση της τάξης των 7 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Δημόσιος Τομέας & Κοινωνικές Υπηρεσίες

Οι εργοδότες προβλέπουν την ισχυρότερη αγορά εργασίας των τελευταίων 10 και πλέον χρόνων κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +19%, σημειώνοντας βελτίωση κατά 3 και 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους αντίστοιχα.

Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση

Μετριοπαθείς καταγράφονται οι εκτιμήσεις των εργοδοτών για το πρώτο τρίμηνο του 2019, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο +7%. Ωστόσο, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται σημαντικά, κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες, τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Κατασκευές

Τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν να προσδοκούν σε σταθερό ρυθμό προσλήψεων κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο, με τους εργοδότες να αναφέρουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +15%. Οι Προοπτικές αποδυναμώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Μεταφορές & Επικοινωνίες

Αναμένεται σταθερή αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων κατά το προσεχές τρίμηνο, με τους εργοδότες να καταγράφουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +17%. Οι προοπτικές προσλήψεων παραμένουν σχετικά σταθερές σε σύγκριση με το Δ’ Τρίμηνο του 2018, αλλά αποδυναμώνονται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βιομηχανία / Παραγωγή

Καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +16%, οι εργοδότες αναμένουν ένα ευοίωνο κλίμα προσλήψεων για το πρώτο τρίμηνο του 2019. Οι προοπτικές προσλήψεων παραμένουν σχετικά σταθερές σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, και εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τουρισμός

Τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν να προσδοκούν σε ευνοϊκό ρυθμό προσλήψεων κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο, με τους εργοδότες να αναφέρουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +14%. Τα σχέδια προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά είναι κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες ενισχυμένες σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο του 2018.

Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις

Προβλέπεται σημαντική αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων κατά το προσεχές τρίμηνο, με τους εργοδότες να καταγράφουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +21%. Τα σχέδια προσλήψεων βελτιώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και είναι κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες ενισχυμένες σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο του 2018.

proslipseismanp

Συγκρίσεις ανά Μέγεθος Οργανισμού

Οι συμμετέχοντες εργοδότες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού: Οι Πολύ Μικρές επιχειρήσεις έχουν λιγότερους από 10 υπαλλήλους, οι Μικρές επιχειρήσεις έχουν 10-49 υπαλλήλους, οι Μεσαίες επιχειρήσεις έχουν 50-249 υπαλλήλους, και οι Μεγάλες επιχειρήσεις έχουν 250 ή περισσότερους υπαλλήλους Αναμένονται αυξήσεις του αριθμού των θέσεων εργασίας και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι εργοδότες τόσο στις Μεγάλου όσο και στις Μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις αναφέρουν αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +28% και +25%, αντίστοιχα. Παράλληλα, οι εργοδότες στις Μικρές επιχειρήσεις αναμένουν σταθερή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +17%, ενώ οι Προοπτικές για τις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις καταγράφονται στο +9%.

Σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2018, οι εργοδότες στις Μεσαίες επιχειρήσεις αναφέρουν βελτίωση της τάξης των 6 ποσοστιαίων μονάδων, αλλά οι Προοπτικές για Μεγάλες επιχειρήσεις μειώνονται αντίστοιχα κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Οι εργοδότες στις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν σχετικά σταθερά σχέδια προσλήψεων. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, οι Προοπτικές για τους εργοδότες των Μεσαίων επιχειρήσεων βελτιώνονται σημαντικά, κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στις Πολύ Μικρές όσο και στις Μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι εργοδότες στις Μεγάλες επιχειρήσεις καταγράφουν μείωση της τάξης των 2 ποσοστιαίων μονάδων

Τελευταία τροποποίηση στις 14:52 - 11 Δεκ 2018
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.