ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκηρύξεις για θέσεις διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

19:49 - 30 Ιουλ 2020 | Εργασιακά
Εκδόθηκαν οι προκηρύξεις – προσκλήσεις πλήρωσης θέσεων Προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, οι αιτήσεις - δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Teachersapp από 31-07-2020 έως 06-08-2020 και ώρα 18:00 (ηλεκτρονική διεύθυνση: https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/.

Ο φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται ιδίως ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς) στο Κεντρικό Κτήριο ΥΠΑΙΘ (Αν. Παπανδρέου 37 ΤΚ 15180 Μαρούσι), μέχρι και τις 7/8/2020 και ώρα 15.00.

Στα συνημμένα στο τέλος του κειμένου τα pdf με τις προκηρύξεις

Συνημμένα αρχεία:
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.