ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τι ισχύει με τις κρατήσεις στην αποζημίωση απόλυσης- Διευκρινίσεις ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ

21:00 - 10 Δεκ 2021 | Εργασιακά
Διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα των κρατήσεων στις αποζημιώσεις απόλυσης δίνει το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ.

Ειδικότερα, αναφέρει τα ακόλουθα:

Η αποζημίωση καταγγελίας συμβάσεως δεν υπόκειται σε κρατήσεις για το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Υπόκειται, ωστόσο, σε φορολογικές κρατήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3842/2010 (23/4/2010), οι οποίες υπολογίζονται με βάση τον παρακάτω πίνακα:

kepea 2

Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης του εργαζόμενου.

Σε περίπτωση εξόφλησης της αποζημίωσης σε δόσεις, ο υπολογισμός του αναλογούντος φόρου γίνεται στο σύνολο της αποζημίωσης και επιμερίζεται σε μέρη, ανάλογα με τα ποσά των καταβαλλόμενων δόσεων, παρακρατείται κατά την καταβολή κάθε δόσης και αποδίδεται το αργότερο μέχρι του τέλους του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της κάθε δόσης.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.