ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διευκρινίσεις Πιτσιλή για την προκαταβολή φόρου σε περιπτώσεις διακοπής εργασιών

15:12 - 06 Νοε 2017 | Φορολογία
Σε νέες διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης προχώρησε με σχετική εγκύκλιο, που υπογράφηκε σήμερα, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, φυσικά πρόσωπα που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών της ατομικής τους επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος 2016 και δεν υπέβαλαν εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μπορούν οποτεδήποτε εντός του χρόνου παραγραφής να αξιώσουν με αίτησή τους στη ΔΟΥ τη διαγραφή της βεβαιωθείσας προκαταβολής.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.