ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τι σχεδιάζει η ΕΧΑΕ στο Κουβέιτ Κύριο

07:45 - 27 Μαϊ 2019 | Χρηματιστήριο Αθηνών
Ως επόμενο βήμα, το Χρηματιστήριο Αθηνών μαζί με τους εταίρους της Κοινοπραξίας θα συνεργαστεί στενά με την Αρχή Κεφαλαιαγοράς του Κουβέιτ (CMA) και το Χρηματιστήριο του Κουβέιτ (που ελέγχουν το 44%) για την υλοποίηση των κοινών στρατηγικών στόχων. Η Κοινοπραξία σκοπεύει να υποστηρίξει την επέκταση και ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ μέσω της εισαγωγής νέων προϊόντων, υπηρεσιών και συστημάτων που θα υποστηρίξουν τη ροή κεφαλαίων από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές σε εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ.

Για το α' τρίμηνο του 2019 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 0,58 εκ. έναντι 1,18 εκ. το α' τρίμηνο του 2018, παρουσιάζοντας μείωση 50,7%. Για το α' τρίμηνο του 2019 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 6,1 εκ. έναντι 7,1 εκ. το α' τρίμηνο του 2018 μειωμένος κατά 14,0%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν σε EUR 5,9 εκ. έναντι EUR 6,8 εκ. το α' τρίμηνο του 2018. Για το α' τρίμηνο του 2019 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 46,0 εκ. έναντι 72,0 εκ. το α' τρίμηνο του 2018 παρουσιάζοντας μείωση 36,2%, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μειώθηκε κατά 13,9% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο 2018 (EUR 48,6 δις έναντι EUR 56,4 δις).

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.