ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Folli Follie: Αίτημα για υπαγωγή στο άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα

15:31 - 19 Ιουν 2020 | Αναλύσεις
Αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατέθεσε η Folli Follie.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η αίτηση κατατέθηκε με την συναίνεση της Ad Hoc Ομάδας των ομολογιούχων πιστωτών και τους κατόχους των χρεογράφων Schuldschein της Εταιρείας, στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας εξυγίανσης και της τελικής διαμόρφωσης των συναφών εγγράφων.

Tην 24η Ιουνίου 2020 συζητείται αίτημα της Εταιρείας για την έκδοση προσωρινής διαταγής για την απαγόρευση λήψης μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης και ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος της Εταιρείας.

Τελευταία τροποποίηση στις 15:36 - 19 Ιουν 2020
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.