ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΣΥΕ: Αύξηση 2,98% στη χωρητικότητα των κατάπλων πλοίων το β΄ 3μηνο 2006

12:22 - 01 Φεβ 2007 | Ναυτιλία
Αύξηση κατά 2,98% σημείωσε η συνολική χωρητικότητα των ελληνικών και ξένων εμπορικών πλοίων που κατέπλευσαν στα ελληνικά λιμάνια κατά το β΄ τρίμηνο του έτους, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2005, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ.

Ειδικότερα, το β΄ τρίμηνο καταγράφηκαν 159.967 κατάπλοι ελληνικών και ξένων εμπορικών πλοίων, στους ελληνικούς λιμένες, προέλευσης εσωτερικού και εξωτερικού, συνολικής χωρητικότητας 157.117.173 Κόρων Καθαρής Χωρητικότητας (Κ.Κ.Χ) (γενική ναυτιλιακή κίνηση). Τα αντίστοιχα στοιχεία για το Β΄ τρίμηνο 2005 είναι 153.243 κατάπλοι, συνολικής χωρητικότητας 152.574.868 Κ.Κ.Χκαι για το Β΄ τρίμηνο 2004, 145.983 κατάπλοι, συνολικής χωρητικότητας 158.081.964 Κ.Κ.Χ.

Η ποσοστιαία συμμετοχή της χωρητικότητας των πλοίων με ελληνική σημαία, στις συνολικές χωρητικότητες, είναι: 83,5% το β΄ τρίμηνο 2006, 87% το β΄ τρίμηνο 2005 και 87,4% το β΄ τρίμηνο 2004.

Διακίνηση επιβατών και κινητών μονάδων

1. Ναυτιλιακή κίνηση με το εξωτερικό

α) Ο συνολικός αριθμός των αποβιβασθέντων επιβατών από πλοία κάθε εθνικότητας στους ελληνικούς λιμένες, προέλευσης εξωτερικού, ανέρχεται για το β΄ τρίμηνο του 2006 σε 341.000 και για τηνίδια περίοδο των ετών2005 και 2004 ανέρχεται σε 326.000 και 319.000 αντίστοιχα. Συνεπώς παρατηρείται αύξηση της κίνησης κατά 4,6% το β΄ τρίμ. 2006 / β΄ τρίμ. 2005 και αύξηση 2,19% το β΄ τρίμ. 2005 / β΄ τρίμ. 2004.

β) Ο συνολικός αριθμός των επιβιβασθέντων επιβατών σε πλοία κάθε εθνικότητας στους ελληνικούς λιμένες, με προορισμό το εξωτερικό ανέρχεται για το β΄ τρίμ. 2006 σε 251.000. Τα σχετικά στοιχεία για το β΄ τρίμ. 2005 και 2004 είναι 244.000 και 231.000 επιβάτες αντίστοιχα. Οι παρατηρούμενες ποσοστιαίες μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων είναι αύξηση κατά 2,87% το β΄ τρίμ. 2006 / β΄ τρίμ. 2005 και αύξηση 5,63% το β΄ τρίμ. 2005 / β΄ τρίμ. 2004.

2. Ναυτιλιακή κίνηση ακτοπλοΐας

α) Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών (αποβιβασθέντων ή επιβιβασθέντων) στην ελληνική ακτοπλοΐα με επιβατηγά -οχηματαγωγά πλοία (Ε/Γ - Ο/Γ) είναιγια το β΄ τρίμηνο, 5.054.000. Τα στοιχεία για την ίδια περίοδο των ετών 2005 και 2004 είναι: 4.544.000 και 4.688.000 επιβάτες αντίστοιχα. Συνεπώς παρατηρείται αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 11,22% το β΄ τρίμ. 2006/ β΄ τρίμ. 2005 και μείωση 3,07% το β΄ τρίμ. 2005/ β΄ τρίμ. 2004.

β) Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών (αποβιβασθέντων ή επιβιβασθέντων) με πορθμεία πλοία (Π/Θ) είναι για το β΄ τρίμ. 2006 6.449.000, ενώ για τηνίδια περίοδο των ετών2005 και 2004 είναι 6.227.000 και 9.483.000 αντίστοιχα. Εδώ παρατηρείται μικρή αύξηση της κίνησης κατά 3,57% το β΄ τρίμ. 2006/ β΄ τριμ. 2005 καισημαντική μείωση κατά 34,34% το β΄ τρίμ. 2005/ β΄ τρίμ. 2004.

γ) Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών (αποβιβασθέντων ή επιβιβασθέντων) με πετρελαιοκίνητα πλοία (ξύλινα πλοία) (ΠΚ) είναι, για το β΄ τρίμ. 2006 117.000, για το β΄ τρίμ. 2005 173.000 και για το β΄ τρίμ. 2004 147.000.

δ) Ο συνολικός αριθμός των μεταφερθέντων οχημάτων (σύνολο φορτηγών, επιβατηγών, δικύκλων και τρίκυκλων) με επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία στην ελληνική ακτοπλοΐα είναι για το β΄ τρίμ. 2006 795.143 ενώ για την ίδια περίοδο των ετών 2005 και 2004 είναι 703.699 και 758.223 αντίστοιχα. Οιποσοστιαίες μεταβολές είναι: αύξηση κατά 12,99% το β΄ τρίμ. 2006/ β΄ τρίμ. 2005 και μείωση 7,19 % το β΄ τρίμ. 2005/ β΄ τρίμ. 2004.

ε) Ο συνολικός αριθμός των μεταφερθέντων οχημάτων (σύνολο φορτηγών, επιβατηγών, δικύκλων και τρίκυκλων) με πορθμεία πλοία είναι: 2.216.957 για το β΄ τρίμ. 2006, 2.118.057 για το β΄ τρίμ. 2005 και 2.834.830 για το β΄ τρίμ. 2004. Παρατηρείται συνεπώς αύξηση κατά 4,67% το β΄ τρίμ. 2006/ β΄ τρίμ. 2005 και σημαντική μείωση 25,28% το β΄ τρίμ. 2005/ β΄ τρίμ. 2004.

Όσον αφορά στη διακίνηση επιβατών και κινητών μονάδων ακτοπλοΐας, σημειώνεται ότι, ο συνολικός αριθμός των αποβιβασθέντων επιβατών είναι ίσος με το συνολικό αριθμό των επιβιβασθέντων επιβατών και ο συνολικός αριθμός των εκφορτωθέντων οχημάτων είναι ίσος με το συνολικό αριθμό φορτωθέντων οχημάτων.

Διακίνηση Εμπορευμάτων

1.Ναυτιλιακή κίνηση με το εξωτερικό

α) Ο συνολικός όγκος των εκφορτωθέντων εμπορευμάτων από πλοία κάθε εθνικότητας στους ελληνικούς λιμένες, προέλευσης εξωτερικού ανέρχεται σε 12.552.000 τόνους για το β΄ τρ

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.