ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στόχοι νέου ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της ρευστότητας και στήριξη της απασχόλησης

16:08 - 25 Ιαν 2021 | Οικονομία
Στο νέο ΕΣΠΑ, καθώς και στα ζητήματα που θέτουν τα δεδομένα της πανδημίας στην υλοποίηση της πολιτικής της συνοχής, αναφέρεται ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, σε άρθρο του που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα, ο κ. Σκάλκος σημειώνει ότι η πανδημία Covid-19 βύθισε σε βαθιά ύφεση τα εθνικά κράτη, που αναγκάστηκαν να επιβάλουν βαρύς περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητά τους. Η αποτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων θα οριστικοποιηθεί με το τέλος της υγειονομικής κρίσης και την επιστροφή στην ομαλοποίηση της οικονομικής ζωής.

Αυτό προϋποθέτει την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών με κατεύθυνση τη συνέχιση της αποτελεσματικής στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, προκειμένου να «κρατήσουν το κεφάλι έξω από το νερό» σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και να θέσουν τις βάσεις για τη δυναμική ανάταξη της οικονομίας την επαύριον της πανδημίας.

Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζει το άρθρο, τα δεδομένα της πανδημίας θέτουν ζητήματα για την πολιτική συνοχής τα επόμενα χρόνια:

- Πρώτον, η επιτάχυνση τάσεων που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια, με κυριότερη αυτήν της τεχνολογικής αλλαγής, αναβαθμίζει τη σημασία των άυλων επενδύσεων και υποδεικνύει την αναγκαιότητα της προσαρμογής των επιχειρήσεων ψηφιακός μετασχηματισμός και των εργαζομένων (reskilling και upskilling).

- Δεύτερον, η κρίση της πανδημίας όξυνε τις περιφερειακές ανισότητες. Η ανάταξη θα είναι επίσης ανισομερής αν δεν ληφθούν οι κατάλληλες πολιτικές. Προς τούτο σχεδιάζουμε στοχευμένα περιφερειακά προγράμματα με γενναία χρηματοδότηση (το 1/3 των συνολικών πόρων) που θα πρέπει να έχουν τη μορφή «χωρικών συμφωνιών».

- Τρίτον, η άμεση αντίδραση της EE για τη στήριξη των ευρωπαϊκών οικονομιών (CRΙΙ και CRII+, πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, κανονιστική ευελιξία ReactEU) υπήρξε σημαντική (ενώ κάτι αντίστοιχο δεν έγινε στην προηγούμενη κρίση του 2008/2009) και θα πρέπει διατηρηθεί.

Σε εθνικό επίπεδο, η βραχυπρόθεσμη στρατηγική των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ στα δύο πρώτα χρόνια της νέας περιόδου 2021-2027 στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων (κυρίως μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων) και στη στήριξη της απασχόλησης.

Η επιτυχής προσαρμογή της πολιτικής συνοχής στη νέα πραγματικότητα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο θα κρίνει σε αποφασιστικό βαθμό την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας. 

Τελευταία τροποποίηση στις 16:11 - 25 Ιαν 2021
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.