ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επιστρεπτέα 6: Ανοιχτή μέχρι 16/3 η πλατφόρμα-Η «ακτινογραφία» των δικαιούχων

09:05 - 09 Μαρ 2021 | Οικονομία
Έως και τις 16 Μαρτίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την Επιστρεπτέα προκαταβολή 6, προκειμένου να γίνει η αποδοχή των ποσών από τους δικαιούχους.

Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων από όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας προκαταβολής φτάνει τα 7,3 δισ. ευρώ. Οι δικαιούχοι μέχρι στιγμής είναι 286.181, ενώ το ποσό που θα διατεθεί μέσω του 6ου κύκλου ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το υπουργείο Οικονομικών, δικαιούχοι για την Επιστρεπτέα 6 είναι:

  • Μεσαίες επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
  • Μικρές επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
  • Πολύ μικρές επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Κύκλος εργασιών αναφοράς για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:

  • Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Ιανουάριο 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μηνός Ιανουαρίου του 2020
  • Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Ιανουάριο του 2020 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Οκτώβριο του 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μηνός Οκτωβρίου 2020
  • Σε διαφορετική περίπτωση, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0)

Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:

  • Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019, διαιρεμένα με δώδεκα (12)
  • Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 και έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2020, λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020
  • Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019, ούτε τον μήνα Ιανουάριο 2020, ως ακαθάριστα έσοδα αναφοράς λαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός Οκτωβρίου 2020
  • Σε διαφορετική περίπτωση τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς ισούνται με μηδέν

Τέλος, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τη μη επιστροφή του 50% των ενισχύσεων, που έλαβαν επαγγελματίες και επιχειρήσεις κατά τους πρώτους τρεις κύκλους της Επιστρεπτέας, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 09:41 - 09 Μαρ 2021
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.