ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πλαστικά Θράκης: Ολοκληρώθηκαν οι επενδύσεις στις γραμμές παραγωγής χειρουργικών μασκών

18:56 - 01 Οκτ 2020 | Αναλύσεις
Από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους έως και σήμερα, ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης προχώρησε σε έκτακτες επενδύσεις ύψους 3 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση γραμμών παραγωγής χειρουργικών μασκών Τύπου Ι, Tύπου ΙΙ και Τύπου ΙΙR, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ξάνθη στην Ελλάδα, στο Forfar της Σκωτίας και στην Clara της Ιρλανδίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, το πλάνο των εν λόγω έκτακτων επενδύσεων ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και στους επιθυμητούς χρόνους και πλέον όλες οι νέες γραμμές παραγωγής βρίσκονται σε λειτουργία, με συνολική παραγωγική δυναμικότητα της τάξης των 1,5 εκ. μασκών ημερησίως.

Σημειώνεται ότι εκτός της Ελληνικής αγοράς, σημαντικό μέρος της παραγωγής διοχετεύεται στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι παραγόμενες χειρουργικές μάσκες εναρμονίζονται πλήρως με τις προδιαγραφές των σχετικών πιστοποιητικών, ενώ με την αξιοποίηση της υψηλής τεχνογνωσίας και την περαιτέρω εξειδίκευση στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, πλέον η παραγωγική λειτουργία πραγματοποιείται, ακολουθώντας αυτοματοποιημένες και αποδοτικές παραγωγικές διαδικασίες, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία εξαιρετικά ανταγωνιστική.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι μέρος του συγκεκριμένου επενδυτικού πλάνου αποτέλεσε και η εγκατάσταση γραμμών παραγωγής ελαστικού βραχίονα (ear loop) και επιρρίνιου ελάσματος (nose wire), ώστε με την υλοποίηση και των συγκεκριμένων επενδύσεων, ο Όμιλος να επιτυγχάνει πλήρη παραγωγική καθετοποίηση, παράγοντας το σύνολο των υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή χειρουργικών μασκών, γεγονός που αυξάνει ακόμα περισσότερo την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.