ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Entersoft: Συμφωνία εξαγοράς του πελατολογίου της Computer Life

10:21 - 22 Οκτ 2020 | Αναλύσεις
Ιδιωτικό συμφωνητικό με ημερομηνία ισχύος 1 Νοεμβρίου 2020 για την αγορά και απόκτηση από την ανώνυμη εταιρεία Computer Life κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα δικαιώματά της, προσωπικά και εμπράγματα, και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Λογισμικού/Πηγαίου Κώδικα ERP της Computer Life, και των ημεδαπών σημάτων «ΠΛΕΞΙΣ» με αριθμό: 150499 και «S M L XL» με αριθμό: 150501, καθώς και όλου του πελατολογίου, στο οποίο έχει εκχωρηθεί έως σήμερα άδεια χρήσης τελικού χρήστη του ως άνω Λογισμικού.

Ειδικότερα, το συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των €350.000, το οποίο θα καταβληθεί σε 6 δόσεις εντός 12 μηνών.

Παράλληλα, υπέγραψε 6 νέες συμβάσεις εργασίας με στελέχη της πωλήτριας εταιρείας που απασχολούνται με R&D, marketing & sales και εν γένει υποστήριξη του ERP της Computer Life.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.