ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΟΠΑΠ: Στα 13,20 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

12:22 - 01 Νοε 2021 | Αναλύσεις
H Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος εταιρικής χρήσης 2021, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.

 

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 7 Σεπτεμβρίου 2021 συνεδρίασή του όρισε ότι η τιμή διάθεσης των ανωτέρω νέων μετοχών θα ισούται με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 (δηλαδή από 22.10.2021 έως και 29.10.2021), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί. 

  2. Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού και με βάση τη χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάση όγκου τιμή της μετοχής κατά τις 22.10.2021 έως και 29.10.2021, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 13,20 Ευρώ.

 

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.