ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Financial Times για Πειραιώς: Κορυφαία σε θέματα διαχείρισης κλιματικής αλλαγής

16:08 - 21 Μαϊ 2021 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Σημαντικό επίτευγμα για την Τράπεζα Πειραιώς, αφού σύμφωνα με τη λίστα που δημοσιοποίησαν οι Financial Times, είναι ανάμεσα στις 300 κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της σε θέματα διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής.

Να σημειωθεί ότι η Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα και μία από τις δύο ελληνικές εταιρείες, που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των Financial Times "Europe's Climate Leaders" .

Για την Τράπεζα Πειραιώς, όπως έχει επισημανθεί σε ανακοινώσεις της, η ανάληψη δράσεων για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα καθώς η τράπεζα προσαρμόζει τις δραστηριότητές της στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προς βιώσιμη κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο αυτό η τράπεζα παρουσίασε τον οδικό χάρτη της για εφαρμογή κριτηρίων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία, την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), μαζί με το στρατηγικό σχέδιο "Sunrise" τον Μάρτιο 2021 και έχει δεσμευτεί να αναλάβει περαιτέρω σημαντικές πρωτοβουλίες την προσεχή περίοδο, ενισχύοντας τις δράσεις της προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Η τράπεζα προωθεί την εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση του κλιματικού κινδύνου στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων, στη διακυβέρνηση και τις επιχειρηματικές της αποφάσεις. Αναπτύσσει στρατηγικές για τη βελτίωση των επιδόσεων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη λειτουργία της. Με αυτό το στόχο εφαρμόζει το πλέον σύγχρονο και ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) που έχει ως στόχο την παρακολούθηση, τη διαχείριση, και τελικά τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητές της τράπεζας.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει καταχωρηθεί στο Ευρωπαϊκό Μητρώο του EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) και το ΣΠΔ που εφαρμόζει είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:201

Τέλος, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τράπεζας σήμερα περιγράφεται στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 23,4% την περίοδο 2016 -2020, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 23,7% την περίοδο 2016 -2020 καθώς και στην ετήσια εξοικονόμηση δαπανών από τα περιβαλλοντικά προγράμματα 5,5 δισ. ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 16:20 - 21 Μαϊ 2021
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.