ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΣΜΕΧΑ: Προτείνει αποκρατικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ μέσω του Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς

15:40 - 08 Δεκ 2020 | Αναλύσεις
Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα των ΜΜΕ, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη ‘αποκρατικοποίηση’ του ΔΕΔΔΗΕ, ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) θεωρεί ότι η εν λόγω αποκρατικοποίηση έχει όλα τα χαρακτηριστικά να υλοποιηθεί μέσω της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

Επιπρόσθετα, λόγω του σημαντικού επενδυτικού προγράμματος που θα πρέπει να υλοποιήσει ο ΔΕΔΔΗΕ τα προσεχή χρόνια, η χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο και αποτελεσματικό μηχανισμό για την επιτυχή άντληση των απαιτούμενων κεφαλαίων.

Η συγκεκριμένη εταιρία η οποία αποτελεί θυγατρική της εισηγμένης ΔΕΗ ΑΕ, είναι ένα σημαντικό δημόσιο περιουσιακό στοιχείο, έχοντας αναλάβει τα καθήκοντα Διαχειριστή του ελληνικού Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το έργο της αποτελεί δημόσιο αγαθό καθόσον μέσα από τη λειτουργία της διασφαλίζει τη διάφανη και αμερόληπτη πρόσβαση του συνόλου των καταναλωτών σε ηλεκτρική ενέργεια.

Ο ΣΜΕΧΑ τονίζει ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών διαδραμάτισε έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο και συνέβαλε καθοριστικά και απολύτως πετυχημένα τις προηγούμενες δεκαετίες στα σχετικά προγράμματα αποκρατικοποιήσεων. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία, το σύνολο των εσόδων για το ελληνικό δημόσιο, είτε πρωτογενώς μέσω της διαδικασίας δημόσιας εγγραφής για την εισαγωγή στο Χ.Α., είτε δευτερογενώς μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, είσπραξης μερισμάτων και φόρων συναλλαγών και μερισμάτων επί των μετοχών των 18 ‘αποκρατικοποιούμενων’ εταιριών, ανήλθε περί τα 15 δισ. ευρώ.

Εκτός όμως των ποσοτικών ωφελειών για το ελληνικό δημόσιο, οι αποκρατικοποιήσεις μέσω του Χρηματιστηρίου δίνουν τη δυνατότητα στους ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές να συμμετάσχουν στη διαδικασία αποκρατικοποίησης με κανόνες διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, ακόμα και στις περιπτώσεις συμμετοχής τυχόν στρατηγικών επενδυτών. Ο ΣΜΕΧΑ θεωρεί ότι η επιτυχής ολοκλήρωση εισαγωγής του ΔΕΔΔΗΕ στο Χρηματιστήριο, θα έχει άμεσα θετικά πολλαπλασιαστικά οφέλη στην ελληνική κεφαλαιαγορά, θα αναδείξει τη δυναμική και προοπτικές της, θα συμβάλλει στην επανακατηγοριοποίηση της στις ‘αναπτυγμένες’ αγορές, θα προσελκύσει ‘νέους’ επενδυτές και θα ενισχύσει τον σχεδιασμό για επιτυχή αποκρατικοποίηση και λοιπών δημοσίων οργανισμών.

Η επιλογή της κεφαλαιαγοράς για την υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων, αποτελεί άλλωστε και μια εκ των προτάσεων που έχουν επεξεργασθεί και συμφωνήσει όλοι οι θεσμικοί φορείς της κεφαλαιαγοράς, στα πλαίσια των εργασιών της Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση προτάσεων για την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, οι οποίες έχουν υποβληθεί προς εξέταση στο Υπουργείο Οικονομικών.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.