ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σημεία-κλειδιά για ένταξη στη «δεύτερη ευκαιρία» για τις 120 δόσεις

08:57 - 17 Δεκ 2020 | Φορολογία
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου αναμένεται να μείνει ανοικτή η πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ για την υποβολή αίτησης για χιλιάδες οφειλέτες της Εφορίας που έχασαν παλιές ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων. Να σημειωθεί ότι δύο είναι τα βασικά σημεία για την επανένταξη.

Το πρώτο: Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία αίτησης επανένταξης υφίστανται τυχόν λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο, ο οφειλέτης πρέπει, πριν από την υποβολή αίτησης επανένταξης στη ρύθμιση, να έχει εξοφλήσει ή τακτοποιήσει τις οφειλές.

Το δεύτερο: Προϋπόθεση αποτελεί η εμπρόθεσμη καταβολή της δόσης του Δεκεμβρίου 2020.

Ουσιαστικά απαιτείται δηλαδή η ύπαρξη μιας μίνιμουμ ρευστότητας για την αξιοποίηση της δεύτερης ευκαιρίας. Κι εδώ τίθεται το ζήτημα το πώς κάποιος που έχασε τη ρύθμιση θα βρει τα χρήματα για να ξαναμπεί σε διαδικασία εάν μάλιστα έχει συσσωρεύσει και άλλες οφειλές, που δεν έχουν μπει σε διαδικασία «παγώματος» λόγων των έκτακτων μέτρων.

Έτσι όσοι έχασαν τις ρυθμίσεις τους λόγω του «απαγορευτικού» στην οικονομία από τον Μάρτιο 2020 μέχρι και τον Νοέμβριο 2020 μπορούν να ξαναμπούν σε διαδικασία διακανονισμού. Μάλιστα όσες μηνιαίες δόσεις, που έμειναν απλήρωτες, θα προστεθούν στο τέλος του προγράμματος της ρύθμισης ως υπεράριθμες.

Με βάση την ενημέρωση που δίνει η ΑΑΔΕ, ο φορολογούμενος που θα επιδιώξει να μπει και πάλι στη ρύθμιση θα πρέπει να κάνει τα εξής:

Οι οφειλέτες οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία και έχασαν κατά τη διάρκεια του διαστήματος Μαρτίου 2020 – Νοεμβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής των οφειλών τους σε 100 ή και 120 δόσεις, μπορούν να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτή.

  • Η επανένταξη στη ρύθμιση πραγματοποιείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και την 31.12.2020.
  • Η αίτηση επανένταξης του οφειλέτη υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή myBusinessSupport της ΑΑΔΕ [aade.gr/mybusinesssupport]. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ εμφανίζονται οι ρυθμίσεις οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, χάθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου – Νοεμβρίου 2020. Από αυτές, ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει τις ρυθμίσεις για τις οποίες επιθυμεί να υποβάλει αίτηση επανένταξης.
  • Σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία (ΔΟΥ / Ελεγκτικό Κέντρο / ΕΜΕΙΣ) της οποίας ο προϊστάμενος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, κατά περίπτωση.
  • Στις ρυθμίσεις μπορούν να επανενταχθούν πληγέντες από την πανδημία. Δηλαδή σε αυτούς που έχει χορηγηθεί παράταση και αναστολή είσπραξης για τις οφειλές τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της COVID-19, εφόσον έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
  • Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία αίτησης επανένταξης υφίστανται τυχόν λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο, ο οφειλέτης πρέπει, πριν από την υποβολή αίτησης επανένταξης στη ρύθμιση, να έχει εξοφλήσει ή τακτοποιήσει τις οφειλές.
  • Προϋπόθεση για την επανένταξη αποτελεί η εμπρόθεσμη καταβολή της δόσης του Δεκεμβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι, δεδομένου πως οι ρυθμίσεις αυτές κατά τη στιγμή της καταβολής της δόσης δεν είναι ενεργές, δεν είναι δυνατή η εξόφληση μέσω κάρτας στο Taxisnet, αλλά μπορεί να εξοφληθεί με τη χρήση της ταυτότητας ρυθμισμένης οφειλής (ΤΡΟ) μέσω web banking. Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επανένταξης που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ ελέγχει περιοδικά από τις 21.12.2020 την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία επανένταξης των οφειλετών στις ρυθμίσεις.

Γιώργος Αλεξάκης

Τελευταία τροποποίηση στις 10:58 - 17 Δεκ 2020
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.